AKTUALNI PROJEKTI

Pogumni. Kreativni. Podjetni.

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje sposobnosti, jim pomagamo z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji njihovih idej. Živimo v času, ko svet potrebuje mlade, ki so notranje motivirani, ustvarjalni, odprti za učenje in pogumni. Mlade, ki se ne bojijo neuspeha. Izobraževalni program Pogumni. Kreativni. Podjetni. mladim omogoča, da zažarijo v svojih talentih in odgovorno poskrbijo za svojo prihodnost. Omogoča jim, da družbene in podjetniške veščine pridobijo že v srednji šoli. Ponuja jim prostor za vizije, nove ideje in priložnosti za uspeh. Spodbudi jih, da razmišljajo o lastnih idejah in k lastnemu iskanju poti za vključitev v družbo in na trg dela. Hkrati pa krepijo tudi svoje sposobnosti za samorealizacijo in razvijajo veščine ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti, ki sta dve najpomebnejši področji današnjega časa.


30-urni program se izvaja na srednjih šola in v mladinskih centrih. Pri izvedbi programa sodelujejo podjetniki mlajše generacije in uspešni posamezniki.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino

Zelena Ljubljana - Mestni inkubator

Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” je usposabljanje, mentorstvo in finančna podpora za aktivne mlade od 18. do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami izboljšujete kakovost življenja in širite dobro v mestu. TiPovej! skrbi za potek delavnic in mentorski proces, program pa poteka od novembra do aprila in obsega:
-    3 x 3 ure delavnic s strokovnjaki za uresničevanje idej;
-    individualne mentorske ure;
-   za do 10 izbranih projektov ob koncu usposabjanja od 200€ do 1000€ sofinanciranja izvedbe.

Ideje spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničtvi. Najprej prijaviš idejo, ki jo skozi delavnice, diskusije in zabavo zbrusimo do konkretnega projekta.

Projekt se izvaja na področju MOL: za mlade od 18 do 29 let.

Mladinska mreža za karierni razvoj

V letu 2018 sedem partnerjev kreira in postavlja Mladinsko mrežo za karierni razvoj.

Kako to mrežo vidimo mi? Mladinska mreža za karierni razvoj je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentivnih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov.

Lahkih nog naokrog

V letih 2018 in 2019 skupaj z Zavodom Voluntariat in Javnim zavodom Mladi zmaji izvajamo strateški EVS projekt, v katerega je udeleženih 12 prostovoljcev, ki po različnih slovenskih krajih mladim predstavljajo in jih informirajo o različnih mednarodnih prostovoljskih projektih, ki se jim lahko priključijo. V prvem delu cikla se udeleženci seznanijo s koncepti trajnosti, globalnega učenja in mednarodnega prostovoljstva, obiščejo različne organizacije in reflektirajo svoje predstave o svetu. V drugem delu se razporedijo v manjše skupine ter pripravijo promocijske aktivnosti, skupaj načrtujejo delo in metodologijo svojega prihodnjega dela. V zadnji fazi projekta pa izvedejo zgoraj omenjene informacijske in promocijske aktivnosti za mlade iz ruralnih predelov Slovenije.

Conflict Transformation NET

TransconflictNET je projekt, ki so ga izvedle mladinske organizacije iz vse Evrope. Namen te iniciative je bil mladinskim delavcem in aktivistom ponuditi praktične smernice o uporabi spletnih orodij za naslavljanje problematike konfliktov. Opazili smo namreč, da ne obstaja sistematičen pristop k zbiranju obstoječih metod ter da je povezovanje med rezultati teh iniciativ zelo omejeno. Zato smo se odločili, da na enem mestu zberemo vse dostopne vire ter jih damo na razpolago drugim organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s transformacijo konfliktov na spletu. Oblikovali smo spletno platformo, na kateri predstavljamo možne načine za transformacijo različnih vrst konfliktov, in sicer preko spleta in skozi mladinsko delo. To mrežo smo poimenovali Conflict Transformers NET.

Namen naše iniciative je prikazati, kako uporaba spletnih orodij razširi možnosti za transformacijo konfliktov skozi mladinsko delo. Pričakujemo, da bodo vsi razpoložljivi viri uporabni za številne organizacije, ki bi se rade učile o drugih iniciativah in možnih pristopih k spletni transformaciji konfliktov. Prav tako pričakujemo, da bodo organizacije to mrežo uporabljale za iskanje partnerjev in nadaljnji razvoj svojega dela.

»Play! Več o osebi lahko odkriješ v eni uri igre kot v letu pogovora.« (Platon)

Po Platonovem citatu se bomo veliko časa igrali, da bi spoznali:
- sami sebe / igra kot orodje samozaposlitve;
- druge udeležence uposabljanja / igra kot orodje za spoznavanje;
- igralno mehaniko / igra kot izraz motivacije in potreb.

Cilj teh faz je, da se udeleženci bolje pripravijo na to, kako in kaj se igrati z mladimi, da se bolj zavedajo, kaj se lahko naučijo o mladih skozi igro in kako jih lahko podpirajo z različnimi igrami ali igrivimi dejavnostmi. Da bi dosegli te cilje  bomo v drugem delu usposabljanja oblikovali in ustvarjali nove igre glede na potrebe lokalnih mladinskih skupin udeležencev.