Rečeno, storjeno

Unique leto učenja 2

21.01.2014 - 01.06.2014

S partnerskimi organizacijami smo nadaljevali s projektom UNIQUE leto učenja 2. V projekt smo vključili organizacije in ljudi, ki so želeli spoznati priložnosti Evropske učne mobilnosti za mlade, razvijati medkulturno kompetenco ter kompetenco učenje učenja.

Januarja 2014 je potekal trening, kjer...

Več

Uživajmo evropsko državljanstvo in...

Slovenija: 01.09.2013 - 01.09.2014

Projekt je bil namenjen mladim, da skozi različne aktinosti razvijejo socialne in državljanske kompetence, komunikacijske veščine in kritično razmišljanje, da pridobijo informacije, znanje in razumevanje evropskega državljanstva in pravic, ki iz njega izhajajo. Z mladimi smo raziskovali različne...

Več

MOJE DVORIŠČE JE MOJE IGRIŠČE

Ljubljana, Slovenija: 01.04.2013 - 30.07.2013

Med bloki na ulici Ane Ziherlove v Šiški bomo izvedli 10 ustvarjalnih delavnic za otroke vseh starosti.
Uporabili bomo predvsem reciklirane materiale in tiste, ki jih najdemo v okolici, kot so veje, kamni, storži.
Otroke bomo naučili, kako si lahko sami zunaj naredijo igračo ali igralo. Hkrati...

Več

MOJ PRVI PODJETNIŠKI PROJEKT

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2013 - 30.10.2013

Pogum, Kreativnost in Podjetnost so ključne veščine, ki jih moramo vzgajati pri mladih, zato za mlade izvajamo delavnice in srečanja, kjer jih spodbujamo k podjetnosti in jih preko izkustvenega učenja seznanjamo z osnovnimi elementi podjetništva: ideja, preverjanje ideje, načrtovanje, izvedba,...

Več

UNIQUE UČNE ZNAČKE - Orodje za priznavanje neformalnega učenja v evropskem mladinskem delu

01.02.2013 - 31.07.2014

S partnerji iz Litve, Nemčije, Portugalske, Španije in Velike Britanije smo razvijali večstopenjski sistem učnih značk za priznavanje in beleženje osvojenih kompetenc mladih znotraj različnih programov neformalnega izobraževanja.

Spletno orodje Unique Učne Značke je bilo narejeno z namenom...

Več

Kreativno podjetništvo v slovenskih šolah - Sodelovanje s Podjetniškim centrom CEED Slovenija na EU projektu CENTRES

Slovenija: 01.05.2012 - 31.12.2013

Kreativne industrije postajajo vse pomembnejši akter v gospodarstvu. Predstave, kaj kreativne industrije so in katere dejavnosti sodijo v to področje, so različne. Najbolj uveljavljena je opredelitev britanske vlade: "Kreativne industrije vključujejo dejavnosti, ki temeljijo na posameznikovi...

Več

Iščeš službo? Najdi jo.

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom rešujemo problem brezposelnosti mladih in pomankljivega podpornega okolja pri njihovem najtežjem koraku uspešnega prestopa iz izobraževalnega sistema na trg dela. Stopnja brezposelnosti mladih, starih od 16 do 24 let v 27 državah članicah EU, je dvakrat višja kot celotna stopnja...

Več

Učiti se, učiti se, učite se...

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom Učiti se, učiti se, učite se želimo mladim približati učenje na zabaven in prijeten način. Na podlagi našega večletnega raziskovanja učenja, izobraževalnih metod, ključnih kompetenc in teorije, pomembne za neformalno in priložnostno izobraževanje bomo v sodelovanju z mladimi razvili...

Več

Kreativni projekti

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.06.2012

Kreativne projekte sestavlja serija delavnic za mlade v ljubljanskih četrtnih mladinskih centrih. Je priložnost za mlade, da se aktivirajo in sami izdelajo svoje izdelke.

Program je zasnovan na podlagi tem, zanimivih za mlade kot so nakit, reciklaža oblačil, ljubezen, dekorativni in uporabni...

Več

NENASILNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV - PIECE OF CAKE - Mednarodni trening

Mali Idjoš, Srbija: 04.07.2011 - 12.07.2011

Trening bo udeležencem preko izkustva, na osebnem in skupinskem nivoju, zagotovil znanje, razumevanje in analiziranje konfliktov. Na treningu bomo predstavili različne metode in tehnike ravnanja s konflikti kot so: aktivno poslušanje, parafraziranje, povratna sporočila, asertivnost, empatija ter...

Več