Rečeno, storjeno

Conflict Transformation NET - Spletna platforma za naslavljanje konfliktov na spletu

Mednarodno: 01.01.2018 - 31.12.2018

Skupaj z mednarodnimi partnerji smo mladinskim delavcem in aktivistom ponudili praktične smernice o uporabi spletnih orodij za naslavljanje problematike konfliktov

Več