Blog

Karierni mladinski center KAM'C

Zavod Nefiks skupaj z nami (Zavod TiPovej) in ostalimi članicami mladinske mreže za karierni razvoj (Mreža Kroj) deluje na digitalni platformi Discord pod strežnikom KAM’C.

Read more

Ali izobraževalne organizacije potrebujemo boljšo tehnologijo ali spremembo razmišljanja?

Po letu šolanja na daljavo in delavnic preko spleta smo dodobra spoznali stališča mladinskih organizacij do tehnologije in njene uporabe za izobraževalne namene. Za nekatere se ni spremenilo veliko, saj tehnologijo in digitalna orodja že uporabljajo, spet drugim je epidemija in z njo spremenjena oblika dela predstavljala velik izziv. Katera orodja uporabljamo največ in kaj so njihove glavne slabosti ter kako jih še vedno lahko obrnemo sebi v prid?

Read more

REŠITEV ZA NAJVEČJI IZZIV 21. STOLETJA JE KROF???

Glavni izziv človeštva v 21. stoletju je zadovoljiti (temeljne) potrebe vseh posameznikov, v okvirih zmožnosti našega planeta. Z drugimi besedami, zagotoviti moramo, da nihče ne zaostaja za življenjskimi potrebami (do hrane, vode, stanovanja, zdravstvene oskrbe, političnega glasu, pd.), hkrati pa zagotoviti, da skupaj ne presežemo pritiska na zemeljske sisteme za podporo življenju, od katerih smo v osnovi odvisni. To so na primer stabilno podnebje, rodovitna tla in zaščitni ozonski plašč. Model »kroj ekonomije« upošteva socialne in planetarne meje in igrivo- resno pristopa k oblikovanju tega izziva in predstavlja kompas za človeški napredek.

Read more

Beleženje (neformalnih) izkušenj in mikro krediti za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Skupaj z organizacijami konzorcija projekta KA3 “Mesta učenja: mladi sooblikujejo učne, družbene in karierne poti”, ki ga financira Erasmus +, podpiramo prizadevanja in zavezanost Evropske komisije pri zbiranju idej za razvoj skupne opredelitve mikro kreditov, EU standardov za njihovo kakovost in preglednost ter naslednje korake na institucionalni, nacionalni in ravni EU.

 

Read more

Zakaj bi storili danes, to kar lahko opravimo jutri?

Oziroma, zakaj odlašamo pomembne delovne (in osebne) naloge in ali se odlašanja lahko odvadimo?

Read more

UČNE, SOCIALNE IN KARIERNE NARATIVE MLADIH EVROPEJCEV

V okviru projekta "Mladi sooblikujejo mesta učenja" smo med Septembrom 2021 in Marcem 2021 skupaj z našimi evropskimi partnerji izvajali poglobljeno raziskavo z mladimi, starimi med 14 in 30 let. In kaj so nam mladi povedali ...

Read more

SMO SKUPAJ S TEHNOLOŠKIMI PRIPOMOČKI BOLJ PAMETNI ALI JIH USTVARJAMO ZGOLJ ZATO, DA SMO LAHKO V MIRU NEUMNI?

Odpiramo temo vpliva inovativnih pripomočkov na pomnjenje, saj strokovnjaki opozarjajo, da pozitiven vpliv uvajanja sodobne tehnologije na različne izobraževalne ravni ni samoumeven. Raziskave kažejo, da si informacije ne zapomnimo, če menimo, da bodo še naprej na voljo. Z redno uporabo interneta si torej zapomnimo zgolj kje (na socialnim omrežjih, na spletnem blogu, …) smo informacijo prebrali, ne pa kaj točno smo sploh prebrali. Ali je potem medmrežje res ustrezen učni pripomoček?

Read more

VODENJE SAMEGA SEBE

V »družbi tveganja«, ki je pogojena z naraščajočo individualizacijo in globalizacijo, statusni prehodi izobraževanje-zaposlitev-upokojitev ne predstavljajo več normalnega poteka oz. biografije posameznika. Nekoč zagotovljeno zaposlitev po končanem šolanju dandanes pri marsikaterem posamezniku_ci zamenja vpis v evidenco brezposelnih, nekoč »zagotovljene doživljenjske« zaposlitve pa so sedaj zamenjane s prekarnimi deli. Vedno večja tendenca po individualizaciji in dojemanje nezaposlenosti kot individualne usode posameznika_ce le tega_to skorajda »silijo«, da aktivira svoje vire moči, s pomočjo katerih lahko potem »krmari« med novimi življenjskimi oblikami.

Read more

KAKO PRITI DO CILJA?

Začetek meseca januarja je marsikomu znan po novoletnih zaobljubah in velikem zagonu po doseganju zastavljenih ciljev. Kljub veliki začetni motivaciji pa je le malo takih, ki dosežejo svoj cilj. Zakaj je temu tako in kaj pri postavljanju ciljev zgrešimo? Pogosto se zgodi, da si v zanosu novega leta zastavimo cilj, ga nekaj dni ali tednov zagnano zasledujemo, potem pa obupamo in pozabimo na to, kar smo želeli doseči. Da moje pisanje ne bo zgolj v oblakih, bom misel skozi korake razvijala na konkretnem, verjetno precej aktualnem primeru. Kdo še ni slišal za tipično januarsko zaobljubo: »do poletja bom fit« in kdo se še ni vprašal, kje tiči razlog, da zgolj peščici uspe uresničiti novoletne zaobljube?

Read more

KATERE TEMELJNJE ŽELJE V NAS VZBUJA IGRA ali ZAKAJ SE RADI IGRAMO?

Zadnja leta vse več govorimo o igrifikaciji. Igrifikaciji izobraževalnega sistema, igrifikaciji mladinskega dela, igrifikacijii delovnih okolij. Yu-kai Chou, ki ga nekateri poimenujejo kar »guru igrifikacijejo« jo opredeljuje kot »umetnost izpeljave vseh zabavnih in zasvoljivih elementov iger in njihova implementacija na življenjske ali produktivne aktivnosti«. Igrifkacija torej predstavlja uporabo elementov iger v kontekstih, ki z igro sicer niso direktno povezani, imajo pa namen povečanja motivacije uporabnikov za izvajanje določene aktivnosti (Gamification.org, 2011).

Read more