DIGITALNE UČNE ZNAČKE. Zabeleži svoje učne izkušnje.

Prihodnost priznavanja učnih izkušenj – priznavanje in beleženje kompetenc pridobljenih na področju neformalnega učenja.

Učne značke so preverljive, prenosne digitalne značke, ki v sebi nosijo metapodatke o spretnostih in dosežkih, ki jih je posameznik osvojil. Vsaka digitalna učna značka je povezana s sliko in informacijami o njeni vsebini, prejemniku in izdajatelju. Vse te informacije so shranjene v slikovni datoteki značke, ki jo je moč prikazati preko spletnih življenjepisov in družbenih omrežij. Digitalna učna značka lahko predstavlja veliko vrst učnih dosežkov, kot na primer trde veščine in spretnosti, mehke veščine, sodelovanje v aktivnostih, uradno potrdilo/certifikat, vključenost v skupnost ali nova znanja in spretnosti, ki jih tradicionalni izobraževalci ne priznavajo.

 

Kako se je začelo?

Znanstveniki se strinjajo, da bo prihodnost priznavanja znanja veliko bolj v lasti in upralvjanju posameznikov samih. Priznalo se bo še tako drobne, a pomembne izkušnje, pridobljene skozi celo življenje, saj bodo pomaale izboljšati sliko kompetenc vsakega posameznika. Pravzaprav je prihodnost že prišla! Ekipa »Badgecraft« strastno verjame v vse oblike učenja. V svojem raziskovanju, kako prepoznati učenja, kjerkoli in kadarkoli se zgodi, so leta 2011 odkrili Mozilla odprte značke, kae jih je odpeljali na pot ustvarjanja platforme za beleženje in priznavanje učenja z giditalnimi učnimi značkami.

 

Digitalna rešitev za zagotavljanje napredka pri učenju

Digitalne učne značke so bistvenega pomena za zagotavljanje napredka pri učenju. Predstavljamo štiri razloge, zakaj to verjamemo:

Poznavanje: Velik mladih je danes z uporabo značk na spletu že seznanjena. Uporabljene so kot predstavitev veščine ali dosežka, ki se ga naučimo. Morda v novi spletni igri ali kje drugje, kjer se uporablja značke za motiviranje vedenje, ocene dokazov o učenju in prepoznavanje vseh pomembnih dosežkov. Digitalne učne značke so zgolj podaljšek tega, z obstoječo infrastrukturo , ki zagotavlja skupen tehnični standard, ki pomaga pri prepoznavanju in priznavanju  veščin in dosežkov.

Dostopnost: Ker se učenje dogaja povsod potrebujejo vseživljenjski posamezniki orodje, ki presega zidove tradicionalnih učnih ustanov. Digitalne učne značke omogočijo, da platforme, kot je Mesta učenja, ponudijo dostop do učenja v šolah, spletnih prostori, v kulturnih in državljanskih ustanovah, skupnostih in strokovnih organizacijah. Ključni del pa je dostopnost in odprtost učenja za vsakogar.

Prilagodljivost: Če se učenja dogaja na vsakem koraku, je smiselno, da je tudi priznavanje osvojenih spretnosti prožno. Digitalne učne značke se prilagodijo potrebam posameznikov in omogočajo, da sovje dosežke delijo na svojih življenjepisih, osebnih mapah, družbenih omrežjih in podobno. Prikazovanje svojega znanja in spretnosti na krajih, ki so za nas pomembna  je namreč ključno za odpiranje novih življenjskih in poklicnih priložnosti.

Vpliv na učenje: Digitalne učne značke imajo moč preoblikovati način učenja. Z priznavanjem vsega učenja postanejo veščine, kot so ustvarjalnost, timsko delo in socialne veščine, ki jih ni mogoče zajeti z ocenami in rezultati tradicionalnih izobraževalnih ustanov enako pomembne kot matematika in znanost. Značke ta izziv rešujejo tako, da ponudijo prilagodljiv sistem prepoznavanja, ki se upira na potrebe mladih in izvajalcev učenja. Mladi lahko dejansko sodelujejo pri določanju značk, ki bi jih radi pridobili, kar dela učenje bolj smiselno in celostno.

 

Prednosti digitalnih učnih značk in platforme Mesta učenja

Digitalne učne značke naredijo učni proces in njegove rezultate bolj vizualne, oprijemljive in tudi zabavne. Najpomembneje je, da ustvarjajo priložnosti za resnično interdisciplinarno pot vseživljenjskega učenja. Uporabnikom omogočajo, da na zabaven  in strukturiran način ovrednotijo in prikažejo svoje znanje. Pripravljena platforma pa nudi sistematičen pristop k vsem osvojenim neformalnim znanjem in dosežkom ter pokaže, kako se lahko vse te izkušnje prikaže drugim, vključno z delodajalci.

 

VIRI

·         Mednarodni blog platforme Mesta učenja

·         Mozziline odprte značke

·         Poročilo Mozzila fundacije: obetavne prakse zaslužnosti učne značke

·         Digitalne učne značke – interno gradivo Zavoda TiPovej!