News Archive

(copy 2)

(copy 1)

European Living Library Held in Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

The central activity of the project "European Living Library" in Bosnia and Herzegovina was held in Bijeljina on May 27 on the main city square where a large number of citizens showed up to take part...

Read more

Spodbujanje inovacij v visokem šolstvu

Sonja Čandek, direktorica Zavoda TiPovej! je napisala članek na temo izobraževalnih inovacij. Preberete ga lahko v publikaciji "Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in...

Read more