OD IDEJE DO URESNIČITVE ali Kaj se dogaja z aktualnimi projekti v Mestnem inkubatorju?

Z veseljem in velikim optimizmom poteka mentoriranje in opazovanje razvojnih poti projektnih idej, ki počasi dobivajo končne podobe. Vse so zakorakale po načrtovani poti. Poti proti vrhu.

Dva projekta sta se že uresničila:


-    Splakni skrbi je vzpostavitev fizičnega prostora za pomoč srednješolcem, ki je potekal v Dijaškem domu Bežigrad in je pomagal mladim, da so razmislili o svojih skrbeh in jih simbolično odplaknili v WC.


-    Ptičja hišica za strpno Ljubljano je serija skupnih srečanj za otroke iz Azilnega doma in slovenske osnovnošolce in otroci sože izdelali ptičje hišice. Na dogodku, kjer so postavili ptičjo hišico pred MC Zalog je  Zlatan Čordić (Zlatko)  zapel »Zlato ti daje sijaj, ne pa sreče«, kar je bilo lahko pomenljivo za ekipo, ki je zelo zadovoljna z doseženimi rezultati in iskrami v otroških očeh.

V spomladanskem teku pa so projekti:

-    Magoa Magazine je skupnost ali novodobna zadruga umetnikov v mestu, ki že ima listo potencialnih umetnikov, ki bodo promovirali/prodajali svoje izdelke, oblikovane imajo prodajne kanale, strategije za dosego ciljev kot tudi že vizijo nadaljevanja.

-    Each One Teach One je formalizacija pedagoških procesov znotraj kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a in se intenzivno posveča mladim ter Hip-Hopu, poleg tega že oblikuje metodologijo za mentorje, ki bodo nabrano znanje, veščine in odnos do Hip- Hopa predajali naprej.

-    Projekt Lacrosse so športne delavnice in promocijske dejavnosti, ki otrokom približajo šport lacross in se počasi premika proti maju, ko bodo aktivno zaživele in vnesle nov šport med mlade.

-    Projekt BEVO (Biorazgradljivo, ekološko, vegansko, organsko) je razvoj tehnologije za prihodnost prehrane skozi fermentacijo in je že pridobil ustrezne sestavine in je v fazi pripravljanja recepta in testiranja.

-    Nova pomlad je glasbeno-gledališko delo in ekipa je že dvakrat odpela in odigrala svojo predstavo. Presrečni in zadovoljni so z izvedbo. Predstava tudi v MC Zalog.

-    Mladi se  vestno učijo tujega jezika preko projekta  Nemščina preko glasbe, ki je program učenja nemščine na zabaven način.Vsi, tako vodja kot udeleženci pravijo, da učenje postaja zelo zabavno.

-    Ideja Cukrarna se je preimenovala v Sladkornico in pomeni delavnice za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce.Ekipa  že nabira udeležence, ki se bodo izobraževali o diabetisu. Kmalu začnejo s domišljenimi delavnicami.

-    Vitezi in vitezinje je pilotni projekt za podporo mladim pri karieri. Že so začeli z oblikovanjem  liste  mladih in njihovih želja. Preverili so njihovo motivacijo. Zelo kmalu jih bodo  povezali s primernimi “zvezdniki”  iz njihovega željnega področja. Počutijo se vznemirjeno pred prvimi srečanji.

-    Filozofska kavarna je prenos akademske filozofije v vsakdanje okolje in je prvo srečanje začela s pogovori kaj je filozofija in zakaj je uporabna v Daktariju. Naslednje srečanje na filozofsko temo srečnosti  je potekalo  v Pritiličju, še nekaj se jih bo zgodilo.

-    FiloZofanje je filozofski krožek, ki je že začel s serijo delavnic spoznavanja filozofije na preprost način, za mlade v MC Šiška. Pravijo da je zelo dinamično. Razmišljajo, da bi se zofa selila še na kakšno drugo lokacijo.

-    Imenitnica je varen prostor rezerviran za dekleta in projekt je že nabral luštno skupino deklet, ki se poglabljajo v tematike samopodobe in samovrednosti. Udeleženke delavnic pravijo, da so kaj takšnega pogrešale v našem prostoru. Prijav na delavnico je bilo več kot prostih mest.

-    Brlog je kotiček za kakovostno projektno in skupinsko delo na Pedagoški fakulteti inje prepričal vodstvo Pedagoške fakultete s svojim predlogom in zelo kmalu začenjajo z renovacijo prostora pred zakloniščem. Arhitekt je že skiciral načrt. Ekipa išče primerne materiale, hišnik bo prestavil električno napeljavo, mizar izdelal stopnice. Še pred koncem šolskega leta bo Brlog na red.

 
Izvedba posameznih projektov poteka v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in podjetji, ki delujejo za mlade in boljšo kakovost življenja v Ljubljani.
 
Prijavljene projekte je ocenila in izbrala komisija v sestavi Uroš Skrinar, direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina; Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino pri MOL; Marko Ocvirk, strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše.
 
Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ pripravljajo Mladi zmaji v sodelovanju s TiPovej! - Zavodom za ustvarjalno družbo, ki v programu skrbi za delavnice in mentorstvo.
 
Še več o projektih, ki se trenutno uresničujejo v Mestnem inkubatorju,najdete tu (link na: www.mladizmaji.si/mestni-inkubator/)