Spodbujanje inovacij v visokem šolstvu

Sonja Čandek, direktorica Zavoda TiPovej! je napisala članek na temo izobraževalnih inovacij. Preberete ga lahko v publikaciji "Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo".

Naša Sonja je napisala članek na temo "Spodbujanje inovacij v visokošolskem prostoru". 

Skupaj s kolegom in profesorjemPedagoške fakultete (izr. prof. dr. Matej Sande) sta opisala proces razvoja inovativnih in zagonskih projektov na drugostopenjskem študiju socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

V člnaku prestavita potek uvajanja socianih sprememb, iskanje izzivov, načrtovanje projektov na podlagi potreb, uporaba metod storitvenega oblikovanje in hitre ocene stanja, načrovanje storitev in implementacija rešitev. Na primeru sodelovanja s socialnim podjetjem prikažeta tudi uspešno vključevanje zunanjih strokovnjakov v študijski proces v fazah priprave projekta i iskanja rešitv na podlagi opravljene ocene stanja. 

Članek si lahko preberete v Publikaciji "Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo" - tukaj.