Said and done!

TOLERANCE + YOUTH = ACTION - Seminar: International participation.

Radovljica, Slovenia: 01.06.2008 - 30.06.2008

Biti mlad, aktiven in strpen so odgovornosti mladih v naši družbi.

Read more

HOW TOLERANT ARE WE REALLY? - Event. The conclusion of the Patch project.

City Museum of Ljubljana, Slovenia: 11.04.2008

Kje so meje strpnosti in sprejemanja druge kulture? Je strpnost vedno pozitivna?

Read more

WHAT ABOUT ISLAMOPHOBIA? - Seminar

Ljubljana, Slovenia: 24.10.2007 - 28.10.2007

Za spoštovanje različnosti religij in začetek med-religioznega dialoga med mladimi z namenom promoviranja sodelovanja in spoštovanja kulturnih razlik v Sloveniji.

Read more

WHO ELSE IF NOT US? WHEN IF NOT NOW? - Workshop, lecture, gathering ideas and visual solutions on the topic of climate change. Accompanying event of the 3rd Biennale of Visual Communications Brumen.

Workshop in the Academy of Fine Arts and exhibition in Jakopič Gallery; Ljubljana, Slovenia: 11.10.2007 - 22.10.2007

Zaradi potrebe po povezovanju in širjenju zavesti o pomembnosti ustvarjalnosti prijaznega okolja in aktivne participacije mladih na področjih njihovega zanimanja.

Read more

PATCH - International partnership project.

01.01.2007 - 31.12.2007

Osredotočeni na vzpostavljanje in gradnjo specifične mreže partnerskih organizacij v regiji Centralne in Jugovzhodne Evrope ter na konkretne produkcijske naloge.

Read more

CREACT FOR A BETTER SOCIETY. - Cross-border cooperation project with Austria.

Slovenia, Austria: 01.01.2007 - 21.12.2007

Osredotočeni na razvoj ustvarjalne družbe, ki je ključna okoliščina za samorealizacijo mladih, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Read more

IDEAS ABOUT IDEAS. - Conference on creActivity.

Velenje, Slovenia: 19.10.2006

Predstavitev dobrih ustvarjalnih praks. Razmislek o spreminjanju Slovenije v ustvarjalno družbo. V deželo, ki bo prijazna do idej in do ljudi z idejami.

Read more

BRAIN WELLNESS - Seminar for non-governmental organisations.

Trbovlje, Slovenia: 14.09.2006

Tudi možgani potrebujejo blagodejno in koristno sprostitev.

Read more

FIN - 1st FESTIVAL OF INNOVATIVITY

Ljubljana, Slovenia: 01.02.2006 - 28.02.2006

Organizator je Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) z namenom združevanja, vzpostavitve sodelovanja in izmenjave dobrih praks ter rezultatov vseh akterjev tehnološkega razvoja in inovativnosti.

Read more

YOUTH IN A CREATIVE SOCIETY - Project

Slovenia: 01.01.2005 - 31.12.2005

Prehajamo v obdobje in gospodarstvo ustvarjalnosti. Razvoj je uspešen samo v krajih, ki imajo močno koncentracijo ustvarjalnih oseb. Cilj projekta je bil v izbranih okoljih po Sloveniji (v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Ptuju, v Krškem in Brežicah) razviti ustvarjalno skupnost, ki bo pritegnila ustvarjalne osebe in omogočila hitrejši razvoj.

Read more