Said and done!

WHAT ABOUT ISLAMOPHOBIA? - Seminar

Ljubljana, Slovenia: 24.10.2007 - 28.10.2007

Za spoštovanje različnosti religij in začetek med-religioznega dialoga med mladimi z namenom promoviranja sodelovanja in spoštovanja kulturnih razlik v Sloveniji.

Read more

WHO ELSE IF NOT US? WHEN IF NOT NOW? - Workshop, lecture, gathering ideas and visual solutions on the topic of climate change. Accompanying event of the 3rd Biennale of Visual Communications Brumen.

Workshop in the Academy of Fine Arts and exhibition in Jakopič Gallery; Ljubljana, Slovenia: 11.10.2007 - 22.10.2007

Zaradi potrebe po povezovanju in širjenju zavesti o pomembnosti ustvarjalnosti prijaznega okolja in aktivne participacije mladih na področjih njihovega zanimanja.

Read more

PATCH - International partnership project.

01.01.2007 - 31.12.2007

Osredotočeni na vzpostavljanje in gradnjo specifične mreže partnerskih organizacij v regiji Centralne in Jugovzhodne Evrope ter na konkretne produkcijske naloge.

Read more

CREACT FOR A BETTER SOCIETY. - Cross-border cooperation project with Austria.

Slovenia, Austria: 01.01.2007 - 21.12.2007

Osredotočeni na razvoj ustvarjalne družbe, ki je ključna okoliščina za samorealizacijo mladih, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Read more