Said and done!

TOLERANCE + YOUTH = ACTION - Seminar: International participation.

Radovljica, Slovenia: 01.06.2008 - 30.06.2008

Biti mlad, aktiven in strpen so odgovornosti mladih v naši družbi.

Read more

HOW TOLERANT ARE WE REALLY? - Event. The conclusion of the Patch project.

City Museum of Ljubljana, Slovenia: 11.04.2008

Kje so meje strpnosti in sprejemanja druge kulture? Je strpnost vedno pozitivna?

Read more