Blog

VODENJE SAMEGA SEBE

V »družbi tveganja«, ki je pogojena z naraščajočo individualizacijo in globalizacijo, statusni prehodi izobraževanje-zaposlitev-upokojitev ne predstavljajo več normalnega poteka oz. biografije posameznika. Nekoč zagotovljeno zaposlitev po končanem šolanju dandanes pri marsikaterem posamezniku_ci zamenja vpis v evidenco brezposelnih, nekoč »zagotovljene doživljenjske« zaposlitve pa so sedaj zamenjane s prekarnimi deli. Vedno večja tendenca po individualizaciji in dojemanje nezaposlenosti kot individualne usode posameznika_ce le tega_to skorajda »silijo«, da aktivira svoje vire moči, s pomočjo katerih lahko potem »krmari« med novimi življenjskimi oblikami.

Read more

KAKO PRITI DO CILJA?

Začetek meseca januarja je marsikomu znan po novoletnih zaobljubah in velikem zagonu po doseganju zastavljenih ciljev. Kljub veliki začetni motivaciji pa je le malo takih, ki dosežejo svoj cilj. Zakaj je temu tako in kaj pri postavljanju ciljev zgrešimo? Pogosto se zgodi, da si v zanosu novega leta zastavimo cilj, ga nekaj dni ali tednov zagnano zasledujemo, potem pa obupamo in pozabimo na to, kar smo želeli doseči. Da moje pisanje ne bo zgolj v oblakih, bom misel skozi korake razvijala na konkretnem, verjetno precej aktualnem primeru. Kdo še ni slišal za tipično januarsko zaobljubo: »do poletja bom fit« in kdo se še ni vprašal, kje tiči razlog, da zgolj peščici uspe uresničiti novoletne zaobljube?

Read more

KATERE TEMELJNJE ŽELJE V NAS VZBUJA IGRA ali ZAKAJ SE RADI IGRAMO?

Zadnja leta vse več govorimo o igrifikaciji. Igrifikaciji izobraževalnega sistema, igrifikaciji mladinskega dela, igrifikacijii delovnih okolij. Yu-kai Chou, ki ga nekateri poimenujejo kar »guru igrifikacijejo« jo opredeljuje kot »umetnost izpeljave vseh zabavnih in zasvoljivih elementov iger in njihova implementacija na življenjske ali produktivne aktivnosti«. Igrifkacija torej predstavlja uporabo elementov iger v kontekstih, ki z igro sicer niso direktno povezani, imajo pa namen povečanja motivacije uporabnikov za izvajanje določene aktivnosti (Gamification.org, 2011).

Read more

KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE? ali ČE LAHKO MESTO, LAHKO DRŽAVA

V naslovu tega zapisa je eden izmed sloganov, s katerimi smo v letošnji kampanji nagovarjali mlade v Ljubljani, da se pridružijo programu "Kaj je dobro in je lahko še boljše?", ki poteka v Mestnem inkubatorju. V tem programu TiPovej! sodeluje z Mladimi zmaji, zadolženi pa smo za izobraževalni ter mentorski proces. V program se je prijavilo 37 idej mladih, v sam proces smo jih lahko sprejeli 15.

Read more

ZAKAJ SE PREPIRAMO?

V četrtek zvečer se želiš družiti s prijatelji, a potrebuješ soglasje staršev, ki pa so prepričani, da med tednom ne bi smel hoditi ven. Tvoj cilj je onemogočen, saj brez dovoljenja staršev ne moreš na zabavo. Starši pa so jezni, ker ne razumejo zakaj se v četrtek zvečer ne želiš raje pripravljati na šolo.

Read more

PREPOZNAVANJE POTENCIALOV NEFORMALNEGA UČENJA in učne poti prihodnosti

Spoznavanje učnih, socialnih in kariernih narativ slovenske mladine.

Read more

DIGITALNE UČNE ZNAČKE. Zabeleži svoje učne izkušnje.

Prihodnost priznavanja učnih izkušenj – priznavanje in beleženje kompetenc pridobljenih na področju neformalnega učenja.

Read more

KAKO OBDRŽATI DOBRE NAVADE, KI SMO JIH ŽE OSVOJILI?

Če ste med karanteno redno telovadili, kuhali zdrave obroke in prebirali knjige so se te navade z vstopom nazaj v normalo pri mnogih ponovno izgubile. A obstajajo bližnjice in metode, s katerimi jih lahko za redno vnesemo nazaj v svoje življenje.

Read more

TUDI LJUBEZEN JE VEŠČINA! Treniraj svojo romantično kompetenco

Nikoli ni prezgodaj, da se naučimo veščin romantične kompetence, s katero bodo naši odnosi prosperirali.

Read more

GOTOVO BO DRŽALO! TO SEM NAMREČ PREBRAL_A NA INTERNETU.

Ko je vse znanje človeštva oddaljeno zgolj za klik, se lahko pojavi epidemija nesmiselnega učenja.

Read more