Beleženje (neformalnih) izkušenj in mikro krediti za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Skupaj z organizacijami konzorcija projekta KA3 “Mesta učenja: mladi sooblikujejo učne, družbene in karierne poti”, ki ga financira Erasmus +, podpiramo prizadevanja in zavezanost Evropske komisije pri zbiranju idej za razvoj skupne opredelitve mikro kreditov, EU standardov za njihovo kakovost in preglednost ter naslednje korake na institucionalni, nacionalni in ravni EU.

 

PODPIRAMO UPORABO DIGITALNIH UČNIH ZNAČK KOT MIKRO KREDITOV

K iniciativi prispevamo z našimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem pri uporabi in promociji digitalnih odprtih značk, ki predstavljajo svetovni standard mikro kreditov. Odprte značke omogočajo učencem in ponudnikom učnih izkušenj beleženje informacij, povezanih z učnim procesom, dosežki ali kompetencami. Vsaka značka ima vgrajene pomembne metapodatke: ime, opis, merila, organizacijo, ki jih izdaja, dokazila, datum izdaje in druge dodatne informacije. Različne organizacije, podjetja, ustanove, šole, kolegi in univerze uporabljajo značke za potrditev in prepoznavanje učenja in dosežkov v Evropi in zunaj nje. Standard odprtih učnih značk lahko dovoljuje povezave z ESCO ali katerimkoli drugim evropskim ali nacionalnim okvirom kvalifikacij, kar daje preglednost dosežkom, ki jih predstavlja značka.


Zelo pozdravljamo predlagano skupno evropsko opredelitev, skupne značilnosti in načrt ukrepov za vzpostavitev evropskega pristopa k mikro  kreditom. Poleg tega želimo opozoriti na naslednjih deset ključnih področij, ki jih je treba obravnavati in vključiti v evropski pristop k mikro kreditom:

DEST KLJUČNIH PODROČIJ, ZA KATERE MENIMO, DA MORAJO BITI VKLJUČENA V EVROPSKI PRISTOP DO MIKRO KREDITOV

 1. Razširimo obseg sprejemanja, uporabe in priznavanja mikro kreditov zunaj visokošolskega izobraževanja in zaposlovanja. Mikrokrediti se že uporabljajo v celotnem spektru vseživljenjskega učenja, na primer osebni razvoj, dobro počutje, prostovoljstvo in
  državljansko življenje.
 2. V definicijo vključimo več vrst mikro kreditov, ki lahko predstavljajo bogato raznolikost učenja in dosežkov. Na primer članstvo, sodelovanje, motivacija, prispevek in drugi dosežki.
 3. Spodbujajmo odprtost, dostopnost in vključenost za vse, ki jim lahko koristi pridobitev mikro kreditov za uspeh na njihovih učnih, državljanskih in poklicnih poteh.
 4. Podprimo decentralizacijo upravljanja mikro kreditov in zagotavljanja kakovosti. Različni sektorji - podjetja, prostovoljstvo, neformalno izobraževanje - uporabljajo mikro kredite in njihove posebne sisteme kakovosti, da zapolnijo vrzel, ki jo pušča precej centraliziran in
  hierarhičen sistem tradicionalnih mandatov, kot so diplome ali potrdila o kvalifikacijah.
 5. Prepoznajmo, da mikro krediti organizacijam omogočajo zajemanje in predstavitev veščin ter kompetenc, ki še niso vključene v obstoječe kvalifikacijske okvire.
 6. Spodbujajmo uporabo mikro kreditov v različnih sektorjih. Podpirajmo razvoj nacionalnih sistemov za potrjevanje, ki omogočajo prenos mikro kreditov med različnimi sektorji, kar ljudem omogoča, da naberejo svoje izkušnje in nato mikro kredite uporabljajo na različnih
  področjih.
 7. Zagotovimo, da bo Europass digitalna poverilnica infrastrukture (EDCI) odprta za enostavno dodajanje mikro kreditov, kot so odprte učne značke, ki so bile že izdane na varen in zanesljiv način.
 8. Prilagodimo prednostne naloge financiranja v okviru programa Erasmus + in razširimo možno financiranje projektov, katerih namen je vključiti mikro kredite zunaj področij visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti s poudarkom na
  neformalnem izobraževanju (mladina in odrasli), kjer mikro krediti ustrezajo naravi izobraževanja in lahko zagotovijo pomembno osebno, socialno in formalno priznanje učenja.
 9. Krepimo sodelovanje in izmenjavo dobrih praks glede uporabe mikro kreditov med organizacijami v EU in sosednjih regijah EU.
 10. Priporočimo državam članicam EU, naj v programe, ki prejemajo javna nepovratna sredstva, vključujejo priznanje z mikro krediti, da se zagotovi širše sprejemanje mikro kreditov in državljanom omogoči, da jih zbirajo kot dokaze o svojih dosežkih.

Izjavo si lahko preberete tudi tukaj ali v angleškem jeziku tukaj.

Avtorji izjave: Partnerji projekta "CL youth - Mladi sooblikujejo mesta učenja": Badgecraft, Creativitas, NUR, Nectarus, Cazalla Intercultural, Breakthrough, GOEUROPE!, Vestfold od Telemark, Europaische jugendbildungsstatte, Balkan IDEA Novi Sad in Zavod TiPovej.