VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Obiščite virtualno izložbo "Desired machines" iz udobja svojega kavča

V okviru projekta "BITE of Art" Ugriznimo v umetnost smo se odločili, da se pridružimo globalnim pobudam kulturnih ustanov in za vas odpremo vrata razstave "Želeni stroji", tako da boste lahko doživeli ekskluzivno spletno turnejo po virtualni galeriji.

Širjenje pandemije COVID-19 po vsem svetu nas je soočilo s številnimi izzivi za naše zdravje, varnost, gospodarstvo in kakovost življenja. S projektom "BITE of Art" - Ugriznimo v umetnost smo se v sodelovanju z Galerijo Novembar iz Boegrada odločili, da se pridružimo globalnim pobudam kulturnih ustanov in odpremo virtualna vrata za vas vrata razstave "Desired machines" -Želelni stroji. Menimo namreč, da morata biti umetnost in kultura  vsem nam v teh zahtevnih časih dostopna in nam pomagati, da si polepšamo dneve, navdihnemo nekaj ustvarjalnih misli in dvignemo svojega duha. Zato se pridružujemo tej svetovni pobudi in vam omogočamo, da v testni fazi doživite razstavo z virtualnim ogledom BITE of Art 360.

Gre za skupinsko razstavo raznovrstnih del umetnikov: Ivana Bašića, Marije Avramović in Sama Twidala, Nataše  Teofilović, Boštjana Čadeža, Milene Milosavljević, Gorane Bačevac, Adrienna Újházija in Orjena Djurića. Skozi virtualni ogled galerije, ki smo jo pripravili za vas, se boste lahko podali skozi galerijski prostor in izkusili načine, kako različne oblike obstoječih tehničnih in tehnoloških dosežkov vplivajo in spreminjajo dojemanje o nas, pa tudi o okolju in  sakdanjem življenju. Skozi praktično premikanje po galeriji in s klikom na poudarjena polja najdete več informacij o razstavljenih umetninah, ki na najbolj neposreden način govorijo o nekaterih aktualnih temah, kot so biogenetski inženiring, življenje v virtualni resničnosti, robotika, kiborgi, raziskujejo pa tudi odnos do predmetov množične  proizvodnje kot predmetov želje, brez katerih si danes življenja ne bi mogli predstavljati.

Izkušnja BITE 360 vam omogoča tudi, da najdete več informacij o predstavljenih umetnikih in se predstavite z njihovimi drugimi umetninami. Več pa na povezavi: biteofart.org/en/news/12

Podpora: Program Ustvarjalna Evropa Evropske unije.

Več

Kdo so mladi Idejalisti in Idejalistke, ki soustvarjajo življenje v Ljubljani?

Idejalisti in Idejalistke se predstavljajo...

Več

KAJ DOGAJA?

Serija spletnih priročnikov za mlade

Več

Vse to je dobro in dobrega je lahko še več

Ponosno vam predstavljamo Idejalistke in Idejaliste, ki so zaključili izobraževalne delavnice preobrazbe svojih idej v projekte, uspešno pridobili finančno in mentorsko podporo za svoje projekte, ter...

Več