MLADINSKO DELO JE LAHKO ORODJE ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

Družba se neprestano spreminja in vloga mladinskega delavca/mladinske delavke lahko postane ključnega pomena za čas, ki prihaja.

Ker v Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca/mladinske delavke ni bilo mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica, je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na pobudo Urada RS za mladino 2. junija 2017 dokončno potrdil pripravljen Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka.

V juniju 2018 pa je Komisija za potrjevanje NPK mladinski delavec/mladinska delavka, prvim štirim osebam potrdila usposobljenost za opravljanje tega poklica.

Poklicni profil mladinskega delavca/mladinske delavke vključuje različne tipe kadrov, ki imajo  najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela in jih lahko dokažejo izključno z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) ter Poklicni standard (PS) mladinski delavec/mladinska delavka jasno opisujeta, katere kompetence (znanja, veščine, odnos) mora oseba obvladati, da pridobi NPK mladinski delavec/mladinska delavka.  V omenjenih dokumentih so tudi jasno opredeljeni načini in merila preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.

Končno smo priznali poklic mladinski delavec/mladinska delavka in začeli s profesionalizacijo mladinskega dela, ki aktivnim, do sedaj "samo-imenovanim" mladinskim delavcem/delavkam, ki to želijo, poleg neformalnega omogoča tudi pridobitev formalnega certifikata.