MLADINSKO DELO - TEORIJA IZ PRAKSE

Mladinska mreža za karierni razvoj – Mreža KROJ vabi na delavnico z naslovom Mladinsko delo – teorija iz prakse, ki bo potekala 26. oktobra 2018.

Mladinsko delo je prostovoljna in usmerjena aktivnost mladega posameznika v njegovem prostem času in je vezana na okolje zunaj družine, formalnega izobraževanja ali zaposlitve.

V suhoparni definiciji pa se skriva cela paleta aktivnosti, ki mladim omogočajo celostni razvoj, to, da se kdaj zmotijo, predvsem pa to, da na lastni koži izkusijo demokracijo.

Na delavnici z vmesnimi predavateljskimi vložki, ki se bo začela ob 10.00 in končala ob 14.00, bomo obravnavali:

  • kaj je mladinsko delo;
  • kaj NI mladinsko delo, pa se pojavlja v mladinskih organizacijah;
  • zakaj mladinsko delo – kako se razlikuje od vsega ostalega;
  • subjekti v mladinskem sektorju / polju in razlike med njimi;
  • kriteriji kvalitete v mladinskem delu (značilnosti);
  • NPK mladinski delavec – zakaj takšni kriteriji, od kod izhajajo.


Delavnico izvaja Matej Cepin, izkušen mladinski delavec.

Prijave zbiramo do 15. 10. 2018 tukaj.

Izobraževanje organizira Zavod Nefiks, član mreže KROJ.

Projekt podpira Urad za mladino MOL.