Podjetnost Most do prihodnosti

V juniju smo zaključili projekt "Podjetnost Most do prihodnosti".

Eden od ključnih rezultatov projekta je bil nabor dobrih praks iz vsebin podjetnosti in učnih značk ter priporočila za oblikovanje sistema učnih značk, udeležnih organizacij.

 

Vsebine se  osredotočjo na:
• programe za spodbujanje podjetnosti .
• digitalne učne značke - orodje za enostavno prepoznavanje in smiselno komuniciranje o tem, kaj mladi znajo in delajo.

V poročilu, ki je v angleškem jeziku, se nahajajo kratki opisi pristopov in priporočila za oblikovanje sistema značk.