Prepoznavanje potencialov neformalnega učenja in učne poti prihodnosti

Glavne ugotovitve mladih udeležencev interaktivne okrogle mize

V okviru Erasmus dni 2020 smo organizirali Interaktivno okroglo mizo, kjer smo z mladimi naslavljali temo prihodnosti učenja, dela in gradnje kariere. Mlade smo spodbudili k:

  • Delitvi osebnih izkušenj neformalnega učenja
  • Pripovedovanju o svojih učnih, družbenih in poklicnih poteh
  • Raziskovanju, kako bodo omenjene poti izgledale v prihodnosti in ali smo na omenjeno prihodnost sploh pripravljeni

Projekt se naslanja izvedbo posvetov z mladimi, ki jih skupaj z partnerji iz osmih evropskih držav izvajamo v okviru projekta "Mladi sooblikujejo mesta učenja".

Vabimo vas k pregledu glavnih ugotovitev okrogle mize: TUKAJ.