TIPOVEJ! KREPI SVOJE MOČI Z NOVO MLADINSKO DELAVKO

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nam je omogočil, da smo zaposlili novo mladinsko delavko.

TiPovej! je bil uspešen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »JR Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki nam je v okviru operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1« omogočil zaposlitev ene mladinske delavke, in sicer za obdobje 9 mesecev, pri čemer 8 mesecev sofinancira ministrstvo, 1 mesec in vse nadaljnje morebitne mesece zaposlitve pa TiPovej!. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Poudarek pri vseh aktivnostih, ki jih bo mladinska delavka izvajala bo na neformalnem učenju in spodbujanju uresničevanja idej mladih. Mladinska delavka bo med drugim sodelovala pri in se usposabljala za načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajala mladinske programe v sodelovanju z mladimi, delovala z mladimi v skupinah in timih, omogočala mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Na TiPovej! komaj čakamo, da bomo svoje aktivnosti obogatili z novimi močmi in skupaj soustvarjali nove vsebine za mlade.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.