Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o digitalizaciji (mladinskega) dela

Imate med 5 in 8 minut časa? Namenite ga nam! S tem pa prispevajte k razvoju potrebnih orodij za podporo mladinskim organizacijam pri prenosu njihovega dela v digitalni svet.

Na Zavodu TiPovej! sodelujemo v projektu DIGITAL YOu. Glavni cilj projekta je opolnomočenje mladinskih organizacij po vsej EU, da bodo zadostile potrebam digitalnega prehoda mladinskega dela s povečanjem njihovih zmogljivosti, zagotavljanjem aktualnih informacij in ustvarjanju inovativnih digitalnih orodij.

Zato pa potrebujemo vašo pomoč. Če ste član mladinske organizacije, ki je:

  • Aktivna na lokalni, regionalni ali evropski ravni,
  • prihaja iz ene od držav programa Erasmus+ in
  • pri svojem delu že uporabljate nekatera digitalna orodja ...

... vas prosimo, da si vzamete med 5 in 8 minut časa in rešite spletno anketo, ki nam bo pomagala raziskati zmogljivosti mladinskih organizacij za prehod v digitalno delo ter izzive in ovire, s katerimi se srečujemo v procesu digitalizacije. Zbrani rezultati bodo osnova za naslednje faze projekta.

Anketo najdete na povezavi tukaj. Več informacij o raziskavi pa najdete tukaj. 

Program je sofinancirn s strani programa Erasmus+.