Conflict Transformation NET - Spletna platforma za naslavljanje konfliktov na spletu

01.01.2018 - 31.12.2018 | Mednarodno

TransconflictNET je projekt, ki so ga izvedle mladinske organizacije iz vse Evrope. Namen te iniciative je bil mladinskim delavcem in aktivistom ponuditi praktične smernice o uporabi spletnih orodij za naslavljanje problematike konfliktov. Opazili smo namreč, da ne obstaja sistematičen pristop k zbiranju obstoječih metod ter da je povezovanje med rezultati teh iniciativ zelo omejeno. Zato smo se odločili, da na enem mestu zberemo vse dostopne vire ter jih damo na razpolago drugim organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s transformacijo konfliktov na spletu. Oblikovali smo spletno platformo, na kateri predstavljamo možne načine za transformacijo različnih vrst konfliktov, in sicer preko spleta in skozi mladinsko delo. To mrežo smo poimenovali Conflict Transformers NET.

Namen naše iniciative je bil prikazati, kako uporaba spletnih orodij razširi možnosti za transformacijo konfliktov skozi mladinsko delo. Pričakujemo, da bodo vsi razpoložljivi viri uporabni za številne organizacije, ki bi se rade učile o drugih iniciativah in možnih pristopih k spletni transformaciji konfliktov. Prav tako pričakujemo, da bodo organizacije to mrežo uporabljale za iskanje partnerjev in nadaljnji razvoj svojega dela.