VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

PODJETNOST

UČENJE UČENJA

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

5. Protokoli in zakoni:

  • Statut Zavoda TiPovej!
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
  • Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
  • Protokol za zaščito otrok

Novice

DigitalYOu "ENGAGE" - Trening trenerjev v Ljubljani

Med 17. in 23. aprilom 2023 smo v Ljubljani izvedli usposabljanje za trenerje “DigitalYOu - Engage”.

Dogodek je zbral mladinske delavce, vzgojitelje in moderatorje iz vse Evrope, da bi jim omogočili, da se seznanijo z naprednimi digitalnimi orodji, veščinami in znanjem, ki jim bodo pomagala povečati učinkovitost, produktivnost in digitalno prisotnost njihovih organizacij. Želeli smo, da se naučijo kako presneti obstoječega znanja vodenja in implementacije mladinskih programov za uporabo v digitalnem okolju. Istočasno pa smo udeležencem ponudili nove informacije, orodja in tehnike, kako lahko vodenje lastnih neprofitnih organizacij prenesejo v digitalni svet in združijo še kako pomembno delo v živo z prednostmi, ki jih prinašajo digitalna orodja.

Z udeležbo na izobraževanju so udeleženci pridobili tudi vpogled v inovativna izobraževalna mesta I-go Digital in spletno orodje Engage, ki sta del platforme DigitalYOu, ki je zasnovana za podporo procesu digitalne transformacije delovanja mladinskih organizacij.

Ostanite z nami in sledite naslednjim korakom našega potovanja v okviru projekta DigitalYOu, da ugotovite, kako lahko vaša organizacija koristi od tega.

Projekt DYOu sofinancira Evropska unija.

Več

So-ustvari ESCAPE ROOM na temo inkluzije

Vabimo te, da se pridružiš unikatnemu projektu z naslovom Pobeg iz inštitucije - Escape room.

Več

EVROPSKA ŽIVA KNJIŽNICA ZA MLADE DRŽAVLJANE

TiPovej je zadnja 3 leta aktivno sodeloval pri izvajanju projekta »Evropska živa knjižnica za mlade«. Projekt je podprl program Evropa za državljane Evropske unije, izvajal pa ga je mednarodni...

Več

Evropejci proti lažnim novicam - POZIV ZA MLADINSKE DELAVCE IN EKSPERTE

Ali ste naveličani ljudi, ki širijo lažne informacije o temi, v kateri ste strokovnjak? Želite aktivno prispevati k boju proti lažnim novicam? Ali ste pripravljeni deliti svoje znanje in pomagati...

Več