VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

OD IDEJE DO URESNIČITVE ali Kaj se dogaja z aktualnimi projekti v Mestnem inkubatorju?

Z veseljem in velikim optimizmom poteka mentoriranje in opazovanje razvojnih poti projektnih idej, ki počasi dobivajo končne podobe. Vse so zakorakale po načrtovani poti. Poti proti vrhu.

Dva projekta sta se že uresničila:


-    Splakni skrbi je vzpostavitev fizičnega prostora za pomoč srednješolcem, ki je potekal v Dijaškem domu Bežigrad in je pomagal mladim, da so razmislili o svojih skrbeh in jih simbolično odplaknili v WC.


-    Ptičja hišica za strpno Ljubljano je serija skupnih srečanj za otroke iz Azilnega doma in slovenske osnovnošolce in otroci sože izdelali ptičje hišice. Na dogodku, kjer so postavili ptičjo hišico pred MC Zalog je  Zlatan Čordić (Zlatko)  zapel »Zlato ti daje sijaj, ne pa sreče«, kar je bilo lahko pomenljivo za ekipo, ki je zelo zadovoljna z doseženimi rezultati in iskrami v otroških očeh.

V spomladanskem teku pa so projekti:

-    Magoa Magazine je skupnost ali novodobna zadruga umetnikov v mestu, ki že ima listo potencialnih umetnikov, ki bodo promovirali/prodajali svoje izdelke, oblikovane imajo prodajne kanale, strategije za dosego ciljev kot tudi že vizijo nadaljevanja.

-    Each One Teach One je formalizacija pedagoških procesov znotraj kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a in se intenzivno posveča mladim ter Hip-Hopu, poleg tega že oblikuje metodologijo za mentorje, ki bodo nabrano znanje, veščine in odnos do Hip- Hopa predajali naprej.

-    Projekt Lacrosse so športne delavnice in promocijske dejavnosti, ki otrokom približajo šport lacross in se počasi premika proti maju, ko bodo aktivno zaživele in vnesle nov šport med mlade.

-    Projekt BEVO (Biorazgradljivo, ekološko, vegansko, organsko) je razvoj tehnologije za prihodnost prehrane skozi fermentacijo in je že pridobil ustrezne sestavine in je v fazi pripravljanja recepta in testiranja.

-    Nova pomlad je glasbeno-gledališko delo in ekipa je že dvakrat odpela in odigrala svojo predstavo. Presrečni in zadovoljni so z izvedbo. Predstava tudi v MC Zalog.

-    Mladi se  vestno učijo tujega jezika preko projekta  Nemščina preko glasbe, ki je program učenja nemščine na zabaven način.Vsi, tako vodja kot udeleženci pravijo, da učenje postaja zelo zabavno.

-    Ideja Cukrarna se je preimenovala v Sladkornico in pomeni delavnice za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce.Ekipa  že nabira udeležence, ki se bodo izobraževali o diabetisu. Kmalu začnejo s domišljenimi delavnicami.

-    Vitezi in vitezinje je pilotni projekt za podporo mladim pri karieri. Že so začeli z oblikovanjem  liste  mladih in njihovih želja. Preverili so njihovo motivacijo. Zelo kmalu jih bodo  povezali s primernimi “zvezdniki”  iz njihovega željnega področja. Počutijo se vznemirjeno pred prvimi srečanji.

-    Filozofska kavarna je prenos akademske filozofije v vsakdanje okolje in je prvo srečanje začela s pogovori kaj je filozofija in zakaj je uporabna v Daktariju. Naslednje srečanje na filozofsko temo srečnosti  je potekalo  v Pritiličju, še nekaj se jih bo zgodilo.

-    FiloZofanje je filozofski krožek, ki je že začel s serijo delavnic spoznavanja filozofije na preprost način, za mlade v MC Šiška. Pravijo da je zelo dinamično. Razmišljajo, da bi se zofa selila še na kakšno drugo lokacijo.

-    Imenitnica je varen prostor rezerviran za dekleta in projekt je že nabral luštno skupino deklet, ki se poglabljajo v tematike samopodobe in samovrednosti. Udeleženke delavnic pravijo, da so kaj takšnega pogrešale v našem prostoru. Prijav na delavnico je bilo več kot prostih mest.

-    Brlog je kotiček za kakovostno projektno in skupinsko delo na Pedagoški fakulteti inje prepričal vodstvo Pedagoške fakultete s svojim predlogom in zelo kmalu začenjajo z renovacijo prostora pred zakloniščem. Arhitekt je že skiciral načrt. Ekipa išče primerne materiale, hišnik bo prestavil električno napeljavo, mizar izdelal stopnice. Še pred koncem šolskega leta bo Brlog na red.

 
Izvedba posameznih projektov poteka v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in podjetji, ki delujejo za mlade in boljšo kakovost življenja v Ljubljani.
 
Prijavljene projekte je ocenila in izbrala komisija v sestavi Uroš Skrinar, direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina; Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino pri MOL; Marko Ocvirk, strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše.
 
Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ pripravljajo Mladi zmaji v sodelovanju s TiPovej! - Zavodom za ustvarjalno družbo, ki v programu skrbi za delavnice in mentorstvo.
 
Še več o projektih, ki se trenutno uresničujejo v Mestnem inkubatorju,najdete tu (link na: www.mladizmaji.si/mestni-inkubator/)

Več

Tudi mi smo del mreže KROJ

Mreža KROJ - mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.

Več

Karierni teden 2019

Mreža KROJ, katere član je tudi TiPovej!, med 4. in 7. 2. 2019 organizira Karierni teden, s katerim želi mladim ponuditi konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Mladinski...

Več

Ob zaključku leta...

... vam lepe praznike in z idejami obsijano 2019 želi ekipa TiPovej!

Več