VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Karierni teden 2019

Mreža KROJ, katere član je tudi TiPovej!, med 4. in 7. 2. 2019 organizira Karierni teden, s katerim želi mladim ponuditi konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Mladinski delavci bodo v tem tednu izvajali nabor različnih aktivnosti – od posveta s šolniki za iskanje možnosti bližjega sodelovanja do delavnic za mlade na šolah in v dijaških domovih. Vse aktivnosti pa potekajo pod sloganom mreže »Moja kariera, moj kroj«, s čimer želimo mlade spodbuditi, da si sami skrojijo kariere, ki ustrezajo njihovim talentom, ter spoznajo različne priložnosti, ki so jim na voljo izven šolskega okvira.

PROGRAM KARIERNEGA TEDNA:

Ponedeljek, 4. 2. 2019

Mlade kariere
Posvet, katerega namen je vzpostaviti trajne povezave med deležniki na področju kariernega razvoja mladih, je namenjen šolnikom in mladinskim organizacijam. Na posvetu bomo iskali priložnosti za konstruktivno sodelovanje, obenem pa vzpostavili konkretne povezave med šolami in mladinskimi organizacijami. Podrobnosti in prijave tukaj ali preko e-maila na info{afna}mreza-kroj.si.

Torek, 5. 2. 2019

(Ne)uspeh ni naključje: Kaj vse bom počel-a, ko bom velik-a
Zavod MEPI bo v tednu med 4. in 7. februarjem po šolah izvajal interaktivne delavnice na temo ciljev in načrtovanja ter sprejemanja odgovornosti za svojo karierno pot. Število izvajalcev delavnic je omejeno. Šole se lahko prijavite na mepi{afna}mepi.info do 25.1. 2019.

Karierno in mladinsko!
Mladinski center Bob in Mladinska postaja Moste 5. 2. med 14.00 in 16.00 v Mladinskem centru Bob organizirata debato vseh deležnikov mladinskega sektorja na temo kariernega svetovanja v prostorih MC Bob. Odgovarjali bomo na vprašanja: Kaj je kariera? Kaj je za mladinskega delavca karierno svetovanje? Kaj je vloga mladinskih centrov pri kariernem svetovanju? itd.

Osebni model razvoja
TiPovej! bo ob 17. uri v Dijaškem domu Poljane izvedel delavnico, ki bo mladim pomagala premostiti razkorak med šolanjem in vstopom na trg dela. S pomočjo metodologije Kanvas bodo dijaki lažje razumeli lastne vrednosti in kaj bi radi v življenju delali.

Sreda, 6. 2. 2019

Digitalne kompetence
Izvaja Mreža MaMa v Kariernem središču Zavoda za zaposlovanje Ljubljana. Na delavnici bomo skupaj z mladimi, ki so prijavljeni na ZRSZ, ugotavljali, katere kompetence pridobivajo skozi poznavanje IKT tehnologij in družbenih omrežij.

Dan odprtih vrat
Zavod Voluntariat bo 6. 2. 2019 v svoji pisarni na naslovu Bežigrad 6 imel dan odprtih vrat, kjer bo mladim predstavil možnosti za mednarodno prostovoljstvo, treninge in beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc. Svoja vrata bo imel odprta od 13h do 15h.

Četrtek, 7. 2. 2019

Nefiks karierni dan
Nefiks Karierni dan je tradicionalno namenjen mladim, pedagoškim delavcem in staršem. Letošnja tema so "pogumne odločitve", saj želimo mlade tako, da jim predstavljamo različne poti do podobnih poklicev, podpreti pri tem, da se ne bojijo sprejeti poklicne odločitve. Mladi se bodo na ta dan lahko udeležili kariernega svetovanja v Kariernih središčih Zavoda za zaposlovanje. Prijave se zbirajo tukaj.

Več

Ob zaključku leta...

... vam lepe praznike in z idejami obsijano 2019 želi ekipa TiPovej!

Več

"Pomagam nesti tovor"

Ko se v programu uresničevanja idej mladih ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’, ki je v Mestnem inkubatorju na sporedu že tretjo sezono, govori o delavnicah in mentorstvu, se govori o Sonji Čandek,...

Več

NAJ ŽARNICA GORI!

Izgorevanje mladinskih delavk in delavcev pod žarometom.

Več