VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

KAJ DOGAJA? Tretjič.

Serija spletnih priročnikov za mlade

Objavljamo že tretji kratek spletni priročnik iz serije »Kaj dogaja?«. Vsak učni priročnik v seriji bo predstavljal kratko spletno publikacijo, ki bo na strnjen in pregleden način predstavila pregled ključnih informacij, praktičnih vaj, metod in tehnik dela, ki jih mladi bralci lahko samostojno uporabijo v praksi. Naša želja je, da mladim ponudimo dodatne izobraževalne vsebine, s katerim lahko nadgradijo svoje znanje, spoznajo konkretna in praktična orodja, ki jih lahko uporabijo v praksi ter jih motiviramo za sprejemanje odgovornosti za svoje učenje, kariero, ustvarjalnost, mišljenje in iskanje novih rešitev za izzive, s katerimi se soočajo v svojem vsakdanjem življenju.

Planiramo izdelavo priročnikov na naslednje teme:

KAJ DOGAJA? - Učne težave

KAJ DOGAJA? - Moja karierna pot

KAJ DOGAJA? – Učenje učenja

KAJ DOGAJA? - Kompetence 21. stoletja

KAJ DOGAJA? - Ustvarjalnost

KAJ DOGAJA? - Digitalno učenje

KAJ DOGAJA? - Mladinsko delo

Več

Rezultati odprtega razpisa BITE of Art za mlade umetnike

Objavljamo seznam izbranih umetnikov in njihovih družbeno angažiranih umetniških del

Več

KAJ DOGAJA? Drugič.

Serija spletnih priročnikov za mlade

Več

Ljubljana mesto učenja - definiranje fokusa platforme

Z namenom, da bodo aktivnosti na platformi mladim aktualne in zanimive smo izvedli krajšo raziskavo o njihovih interesih, ki se je razvila v razkrivanje in definiranje fokusa platforme

Več