VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Vse to je dobro in dobrega je lahko še več

Ponosno vam predstavljamo Idejalistke in Idejaliste, ki so zaključili izobraževalne delavnice preobrazbe svojih idej v projekte, uspešno pridobili finančno in mentorsko podporo za svoje projekte, ter že začeli z izvajanjanjem projektov.

Vsaka sezona programa uresničevanja idej mladih ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ nam v Mestnem inkubatorju postreže z vpogledom v ‘sceno’ mladih v mestu. Ideje, ki jih mladi želijo uresničiti, da izboljšajo svoja življenja in življenja lokalnih skupnosti, so kot lakmusov papir, ki neusmiljeno izda stanje substance. Kar v programu ugotavljamo tokrat, je porast idej, ki naslavljajo duševno zdravje mladih, idej, ki vključujejo umetnost kot (delni) odgovor na družbene potrebe mladih, opažamo odločenost za akcijo in željo po prispevanju, ki se kaže skozi zamisli o so-ustvarjalnih in so-delovalnih projektih ter potrebo po ozaveščenju in širjenju tistega, kar je mladim pomembno danes - za njihovo prihodnost.

Ponosno vam predstavljamo Idejalistke in Idejaliste, ki so zaključili izobraževalne delavnice preobrazbe svojih idej v projekte, uspešno pridobili finančno in mentorsko podporo za svoje projekte, ter že začeli z izvajanjanjem projektov. Zaključili jih bodo do konca junija 2020 in do takrat, vam po bližje predstavljamo generacijo 2019/2020:

Jakob Puh z ekipo: MOJ DolgČAS / sklop raziskovalnih delavnic o duševnem zdravju in psihološkem delovanju posameznika,

Dominik Behlič: Null soba / so-delovna akcija,

Manca Vertačnik z ekipo: zMačkane / osveščevalno-aktivistična akcij,

Jan Zupančič: Generacija bežanja / izdaja glasbenega albuma,

Jakob Bergant: Reciklirano žongliranje / cirkuška predstava,

Nina Jelovšek: Samo malo depresivna / pesniška zbirka z uglasbljeno poetično pesmijo in videospotom,

Taja Regent Veras: Hype up Slovenia / vpeljava nove Krump subkulture,

Živa Leben: Mladi mladim - osmisli svoje življenje / sklopi delavnic za aktivno ustvarjanje svojega življenja,

Ema Otavnik: Agrodivizija /skupnostna njiva,

Amar Toplić: Bobova skupnost / praktična izkušnja projektnega dela,

Andreja Antolin z ekipo: P(R)OTEZA /kampanja za destigmatizacijo starostnikov in

Zeta Toman Drinovec: Kaj pa ti pustiš za sabo? Ogljični odtis / sklop delavnic s predavanji in pogovori.

V programu 2019/2020 smo razširili tudi obseg sodelovanja, kar nas nenadkrlijivo veseli. Saj vemo, da nas to vse bogati. K sodelovanju so pristopili: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam, Društvo Center za pomoč mladim CPM, NDP TOZD, Zavod Bob, Etnika - Zavod za varstvo kulturne dediščine, Nejc Osovnikar, s.p., Gledališče Ane Monroe, ZPM Ljubljana Moste-Polje, Mladinska postaja Moste - MPM in MC Ulca.

Izvedbeno podporo mladim udeležencem omogočajo tudi Mladi zmaji in TiPovej!, ki partnersko izvajamo izobraževalni proces ter finančno in mentorsko podporo v programu Kaj je dobro in je lahko še boljše? Mestni inkubator pa podprira Mestna občina Ljubljana.

Več

"BITE of Art" Naj te ugrizne umetnost se razvija

Srečanje ekipe v Valenciji.

Več

MESTNI INKUBATOR: NOVA SEZONA PROGRAMA »KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE«

Usposabljanje, mentorstvo in finančna podpora za mlade, da svoje ideje spremenijo v projekte.

Več

»BITE of Art » Naj te ugrizne umetnost.

Predstavitev novega poslovnega modela evropskim izvajalcem kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti za vzgojo mladega občinstva.

Več