VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Dvanajst priporočil za sopotnike mladim pri karierni orientaciji

Svet se hitro spreminja. Spreminja se naš način razmišljanja, vse bolj nas preplavljajo nove tehnologije in hiter ritem življenja. Čutimo podnebne spremembe in njihove posledice, ki so rezultat našega preteklega in sedanjega ravnanja, kot družba, še vedno postajamo vse bolj individualno naravnani. Ob tem nam dane okoliščine v letih 2020 in 2021 zopet dajejo priložnost za gradnjo skupnosti in mostov med različnimi generacijami ter oblikovanje boljšega sveta. Pri tem imajo ključno vlogo mladi. Bodimo njihovi sopotniki!

Decembra 2020 smo sodelovali na Posvetu "Kako preprečiti napačne karierne odločitve?", ki ga je v okviru projekta Inkubator4.0 organizirala Socialna akademija. Učitelji, vzgojitelji, mladinski delavci, oblikovalci politik, partnerji, prijatelji mladih in mladi smo skupaj debatirali o tem, ali smo kot sopotniki mladim dovolj opremljeni, da jih pospremimo v svet novih poklicev, kje vse so mladi danes lahko slišani in kje iščejo priložnosti za skupinsko delovanje, kako so se prilagodili in kaj vse so se naučili v letu 2020, kako jih lahko motiviramo in spodbudimo h aktivni participaciji in pozitivni naravnanosti in kako premostiti vrzeli med formalnim in neformalnim učenjem.

Izdelali smo 12 namigov, ki jih delimo z vami tukaj.

Več

Elektronski zbornik Zgodbe o uspehu mladinskega sektorja

Urad za mladino je izdal e-zbornik Zgodbe o uspehu II. del - mladinski sektor v šolah v katerem se predstavljamo tudi mi

Več

Tudi mi pišemo strokovna gradiva...

Metodologijo Osebni model razvoja smo opisali v knjigi psiholoških pristopi za spodbujanje zaposlenih

Več

Prepoznavanje potencialov neformalnega učenja in učne poti prihodnosti

Glavne ugotovitve mladih udeležencev interaktivne okrogle mize

Več