VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

PODJETNOST

UČENJE UČENJA

Podjetnost Učenje učenja Ustvarjalno razmišljanje

4. Pristopi in metode:

 • izkustveno in neformalno učenje,
 • aktivno sodelovanje,
 • ustvarjalno reševanje,
 • odprto in dostopno komuniciranje, 
 • domišljen proces in izvedba.

5. Protokoli in zakoni:

 • Statut Zavoda TiPovej!
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
 • Protokol za zaščito otrok

Novice

Usposabljanje na temo standarda kakovosti za Digitalne učne značke

Organiziramo mednarodno izobraževanje standard kakovosti za Digitalne učne značke, ki bo potekalo med 20. in 25. majem 2024. Usposabljanje bo potekalo v Sremskih Karlovcih, Srbija, pod vodstvom iniciative in trenerjev mednarodne mreže “Mesta učenja”. Mesta učenja so spletne platforme, ki omogočajo ustvarjanje edinstvenih učnih poti za mlade z uporabo interaktivnih zemljevidov, učnih seznamov predvajanja in digitalnih učnih značk za beleženje znanja in kompetenc.

Kdo lahko sodeluje?

 • Izkušeni ponudniki (neformalnega) izobraževanja, ki ste že seznanjeni s platfromo Ljubljana mesto učenja in uporabljate digitalne učne značke kot orodje za beleženje znanja.
 • Visoko motivirani mladinski delavci ali drugi izobraževalci, ki se zavzemate za prispevek k vzpostaviti kakovostnega standarda za digitalne učne značke. 

Standard kakovosti, v okviru našega projekta, služi kot priznani standard za prepoznavanje kakovostnih aktivnosti in digitalnih učnih značk. Pomeni, da so posamezniki ali organizacije, ki se jim omenjeni standard podelili dokazali strokovnost, predanost uveljavljenim postopkom in zavezani vzdrževanju visokih standardov pri izdaji in prepoznavanju digitalnih učnih značk.

Osnovni cilj usposabljanja je prenos znanja in kompetenc, povezanih s standardom kakovosti (angl. Quality Label), novega standarda, ki ga vzpostavljamo za izdajatelje značk in uporabnike platforme Ljubljana mesto učenja. Udeleženci boste pridobili vpogled v projekt QL in se boste opremili z ekspertizo, potrebno za prispevanje k in vzdrževanje tega novega standarda kakovosti na področju prepoznavanja in beleženja kompetenc z digitalnimi učnimi značkami. 

Kaj boste pridobili?

 • Izgradite svoje strokovno znanje in pridobite certifikat kot izdajatelj digitalnih učnih značk.
 • Okrepite svoje znanje o uveljavljenemu Standardu Kakovosti in spoznajte postopke za izdajatelje digitalnih učnih značk ter predlagajte tudi sami tehnične rešitve za implementacijo QL na platformi Ljubljana mesto učenja.
 • Povežite se z enako mislečimi strokovnjaki neformalnega izobraževalnega sektorja. 
 • Sodelujte pri vzpostavljanju Standarda Kakovosti za akreditacijo izdajateljev digitalnih učnih značk preko platforme Ljubljana mesto učenja.
 • Odigrajte ključno vlogo pri spodbujanju širšega prepoznavanja in beleženja neformalnega učenja tako na nacionalni kot evropski ravni.

Prihodnje priložnosti:

 • Lokalne delavnice: Pridružite sem nam in dobite podporo, da po usposabljanju svoje novo znanje prenesete na širšo izobraževalno skupnost v Ljubljani in Sloveniji ter tudi sami usposabljajte lokalne izdajatelje značk, ki si prizadevajo za boljšo kakovost in širše prepoznavanje učnih dejavnosti in rezultatov znotraj in zunaj neformalnega učenja in mladinskega dela. 
 • Mednarodni seminar: Sodelujte na mednarodnem strokovnem seminarju, ki se bo leta 2025 odvil na Nizozemskem in bo združil 35 strokovnjakov, deležnikov in odločevalcev iz cele Evrope. 

Ker iamo na voljo le 3 mesta za udeležence iz Slovenije se prosimo prijavite do 1. 3. 2024 preko prijavnega obrazca TUKAJ. Za dodatna vprašanja pa nas kontaktirajte na 041 931 202.

Projekt sofinancira EU preko programa ERASMUS+.

Več

Preizkusite se v pobegu iz inštitucije

Pred vami je digitalna soba pobega z imenom Escape room – Pobeg iz inštitucije. Projekt je nastal v sodelovanju treh partnerskih organizacij YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa in zavodov...

Več

Evropejci proti lažnim novicah - dogodek v Grčiji je za nami

Drugi dogodek EAF je bil izveden na šoli Mandoulides v grškem mestu Solun od 27. do 30. septembra 2023. Združil je skupino navdušenih mladih, mladinskih pedagogov ter medijskih in političnih...

Več

Mladi v okviru projekta CIVIC EU pripravili priporočila Mestni občini Ljubljana

Mladi vključeni v projekt CIVIC EU, namenjen usposabljanju mladih za spremljanje in vrednotenje izvajanja politik v lokalih okoljih, so po usposabljanju v septembru, aktivno raziskovali izvajanje...

Več