VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o digitalizaciji (mladinskega) dela

Imate med 5 in 8 minut časa? Namenite ga nam! S tem pa prispevajte k razvoju potrebnih orodij za podporo mladinskim organizacijam pri prenosu njihovega dela v digitalni svet.

Na Zavodu TiPovej! sodelujemo v projektu DIGITAL YOu. Glavni cilj projekta je opolnomočenje mladinskih organizacij po vsej EU, da bodo zadostile potrebam digitalnega prehoda mladinskega dela s povečanjem njihovih zmogljivosti, zagotavljanjem aktualnih informacij in ustvarjanju inovativnih digitalnih orodij.

Zato pa potrebujemo vašo pomoč. Če ste član mladinske organizacije, ki je:

  • Aktivna na lokalni, regionalni ali evropski ravni,
  • prihaja iz ene od držav programa Erasmus+ in
  • pri svojem delu že uporabljate nekatera digitalna orodja ...

... vas prosimo, da si vzamete med 5 in 8 minut časa in rešite spletno anketo, ki nam bo pomagala raziskati zmogljivosti mladinskih organizacij za prehod v digitalno delo ter izzive in ovire, s katerimi se srečujemo v procesu digitalizacije. Zbrani rezultati bodo osnova za naslednje faze projekta.

Anketo najdete na povezavi tukaj. Več informacij o raziskavi pa najdete tukaj. 

Program je sofinancirn s strani programa Erasmus+.

Več

Spodbujanje inovacij v visokem šolstvu

Sonja Čandek, direktorica Zavoda TiPovej! je napisala članek na temo izobraževalnih inovacij. Preberete ga lahko v publikaciji "Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in...

Več

Medregijska prostovoljska mreža PRO-NET

Spodbujanje prostovoljske pomoči v regiji na področju družabništva za prikrajšanjeosebe in učne pomoči otrokom in mladostnikom (PRO-NET). In tudi TiPovej! je partner v projektu!

Več

Pomagali smo oblikovati Strategijo za mlade Občina Ribnica

Zelo smo veseli uradne izdaje "Strategije za mlade v Občini Ribnica!". Delo je potekalo v lanskem letu. Začelo se je z obširno razpravo, sledila je izvedba raziskave "Mladi v Ribnici", ustanovljena je...

Več