VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Prepoznavanje potencialov neformalnega učenja in učne poti prihodnosti

Glavne ugotovitve mladih udeležencev interaktivne okrogle mize

V okviru Erasmus dni 2020 smo organizirali Interaktivno okroglo mizo, kjer smo z mladimi naslavljali temo prihodnosti učenja, dela in gradnje kariere. Mlade smo spodbudili k:

  • Delitvi osebnih izkušenj neformalnega učenja
  • Pripovedovanju o svojih učnih, družbenih in poklicnih poteh
  • Raziskovanju, kako bodo omenjene poti izgledale v prihodnosti in ali smo na omenjeno prihodnost sploh pripravljeni

Projekt se naslanja izvedbo posvetov z mladimi, ki jih skupaj z partnerji iz osmih evropskih držav izvajamo v okviru projekta "Mladi sooblikujejo mesta učenja".

Vabimo vas k pregledu glavnih ugotovitev okrogle mize: TUKAJ.

 

 

Več

NEGOVANJE SVETA je lahko služba

Pridružili smo se projekto Social Innovators Slovenija in usposabljamo mlade diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved.

Več

Vabljeni v novo sezono MESTNEGA INKUBATORJA...

...kjer ideje mladih spreminjamo v projekte in pomaga pri njihovi uresničitvi.

Več

KAJ DOGAJA? Tretjič.

Serija spletnih priročnikov za mlade

Več