Kompetenca Učenje učenja - kako izgleda, diši, drhti, zveni, se okuša v praksi?

Oktober je bil mesec kompetence učenje učenja. Raziskovali smo jo z učitelji, mladinskimi delavci, mladimi, vzgojitelji, starši, in še bi lahko naštevali. In kaj smo ugotovili? Veliko je odvisno od naše notranje pripravljenosti in fleksibilnosti pri izbiri metod, tehnik, okolij in strategij učenja.

Učenje učenja je meta kompetenca, ki predstavlja ključ za odklepanje vseh preostalih življenjskih kompetenc. Ključna je za razumevanje in osvajanje koncepta vseživljenjskega učenja in razumevanja, da učenje ni enostavno in ni zgolj ena stvar. 

Kaj vse je učenje?

Učenje je lahko: sprememba vedenja, urjenje spretnosti, sodelovanje z drugimi, poglabljanje znanja o temi, memoriziranje dejstev, ...

Učenje je torej naša sposobnost, da razumemo kaj, kako in zakaj se učimo in pri tem sprejemamo odgovornost za to. Učenje skozi vse življenje nam tako omogoča, da vsako situacijo spremenimo v učno priložnost in znamo prepoznati svoj napredek tako kot svoje učne dosežke.

Kaj pa je potem učenje učenja?

Učenje učenja je kompetenca, ki zajema več znanj in spretnosti. Najpomembnejše so naslednje:

 • sposobnost samorefleksije,
 • pripravljenost vstopiti v učni proces z drugimi,
 • videti učenje kot cilj in proces,
 • poznavanje lastnih učnih preferenc,
 • načrtovanje in spremljanje učenja,
 • prejemanje odgovornosti za lastno učenja in 
 • podajanje ter sprejemanje povratnih informacij. 

Učenje učenja vključuje samo-vodeno ali samo usmerjeno učenje (angl. self-directed learning), ustvarjalnost, iskanje pomena, delo v skupinah, predstavljaje, prevzemanje iniciativ in odgovornosti.

Kakšne pa so potencialne prednosti oseb, ki so kompetentne v učenju učenja?

 1. Postanemo bolj jasni v postavljanju ciljev in doseganju le-teh, tako v življenju nasploh, kot tudi na specifičnih učnih področjih.
 2. Bolj smo povezani s svojimi potenciali, ki jih zmoremo uporabljati v različnih situacijah.
 3. Lažje se učimo iz izzivov in kriznih situacij.
 4. Razvijemo sposobnosti kritičnega razmišljanja.
 5. Povečamo svoje sposobnosti, da v svoji skupnosti sodelujemo kot aktivni državljan.
 6. Postanemo učinkovitejši, prilagodljivi in samo-vodeni učenci v različnih situacijah.

Kaj nas te še omejuje?

Za dober začetek z vami delimo spletni priročnik za mlade na temo "Učenje učenja". Naj vam predstavlja prvi korak na poti raziskovanja omenjene kompetence in novega pogleda na učenje nasploh. Če pa se želite podrobno poglobiti v temo, pa priporočamo pregled gradiv pod aktivnostjo (veliko jih je v angleškem jeziku) na platformi Ljubljana mesto učenja