POGLED V PRIHODNOST

POGLED V PRIHODNOST

Delavnica strateškega načrtovanja in timskega dela.

Bolje je šepati po pravi poti, kot jahati po napačni.

Kaj prinaša udeležba na delavnici?
Skupine sodelavcev, ki se udeležijo delavnice, izboljšajo svojo motivacijo in medsebojno komunikacijo. Pomagamo jim namreč razviti oz. okrepiti pozitivno naravnanost do dela in organizacije ter občutek pripadnosti timu. Skupaj oblikujemo konstruktiven pristop k opravljanju delovnih nalog. Nenazadnje pa tudi načrtujemo lasten razvoj ter razvoj organizacije in novih projektov.

Vsebine

•    Uglasitev tima.
•    Osvežitev misije, vizije in vrednot organizacije.
•    Pomembnost elementov strokovnega delovanja, strateškega načrtovanja in vodenja projektov.
•    Uporaba orodja Kanvas, ki nam pomaga oblikovati učinkovitejši poslovni model organizacije.
•    Postavitev izhodišč za pripravo dolgoročnejšega načrta razvoja in nadgradnje obstoječih programov organizacije.
•    Izdelava akcijskega načrta.

Izvedba

Delavnica traja 2 dni oz. po dogovoru in v skladu z željami in potrebami organizacije.

Referenca

Med drugim smo Pogled v prihodnost izvedli za Mladinski dom Jarše, Društvo Center za pomoč mladim in platformo nevladnih razvojnih organizacij Sloga.

Za več informacij ali za nakup delavnice
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE