UČENJE UČENJA

UČENJE UČENJA

Motivacijska delavnica za učenje in delo.

Boljši šolski uspeh. Več prostega časa. Motivacija za vizijo.

Kaj prinaša udeležba na delavnici?
Z udeležbo na delavnici mladi postanejo bolj učinkoviti pri in bolj motivirani za učenje. Kako je to možno v le nekaj urah? Z uporabo dobro premišljenih vaj, ki pripeljejo do boljšega spoznavanja samega sebe in svojega učnega procesa ter z oblikovanjem načrta za doseganje učnih ciljev.

Vsebine

•    Reka učenja – pregled dosedanjih učnih dosežkov.
•    Spoznavanje in razumevanje učnih stilov.
•    Predstavitev smiselnosti kompetence učenje učenja in notranje motivacije za učenje.  
•    Prepletanje vloge učitelja in učenca – postavljanje jasnih vprašanj, razumevanje povratnih sporočil in učenje skupaj s sošolci.

Izvedba

Delavnica traja 2 uri.  Izvede se lahko tako v skupini kot individualno.

Referenca

TiPovejZavod je bil soustvarjalec dveletnega evropskega projekta o kompetenci učenje učenja, v katerem je razvijal konkretne pristope in nove metodologije. V sodelovanju v Evropski mreži sedmih organizacij smo združili moči za oblikovanje, izvedbo in analizo inovativnih pristopov na področju neformalnega izobraževanja z namenom razvijanja kompetence (znanje, veščine, stališča) "Učenje učenja", ki omogoča učencu da načrtuje, organizira, izvede ter ovrednoti svoje učenje, še posebej skozi prizmo samo-vodenega učenja.

Za več informacij ali za nakup delavnice
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE