UČNE ZNAČKE

UČNE ZNAČKE

Delavnica o prepoznavanju in beleženju kompetenc pridobljenih na področju neformalnega učenja.

Naj šola ne bo na poti dobri izobrazbi.

Kaj prinaša udeležba na delavnici?
Z udeležbo na delavnici se mladinski delavci in izobraževalci  seznanijo s spletno in mobilno aplikacijo, ki njim in udeležencem njihovih programov nudi pomoč pri razmisleku o osebnem, neformalnem procesu učenja in učnih rezultatih. Digitalne učne značke uporabnikom omogočajo, da na zabaven  in strukturiran način ovrednotijo in prikažejo svoje znanje.
Pripravljena  platforma nudi sistematičen pristop k vsem osvojenim neformalnim znanjem in dosežkom ter pokaže, kako se lahko vse te izkušnje prikaže drugim, vključno z delodajalci.

Vsebine

•    Premislek o vrednotenju in prepoznavanju rezultatov neformalnega učenja.
•    Izdelava prototipa značke, ki bo podlaga za digitalno.
•    Predstavitev spletne platforme  in oblikovanje digitalnih značk.
•    Igrifikacija – uporaba tehnik in elementov igranja pri vsakodnevnih nalogah in poslovnih pocesih.
•    Diskusija o uporabnosti.
•    Kaj po delavnici?

Izvedba

Delavnica se lahko izvede tako individualno kot v organiziranih skupinah.
Za skupinsko izvedbo delavnice potrebujemo najmanj 4 ure, za individualno najmanj 3 ure.

Referenca

Priporočilo Sveta EU o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja.

Za več informacij ali za nakup delavnice
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE