»BITE of Art » Naj te ugrizne umetnost.

Predstavitev novega poslovnega modela evropskim izvajalcem kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti za vzgojo mladega občinstva.

 

V okviru projekta " Naj te ugrizne umetnost." bomo z uporabo novih orodij za privabljanje nove, mlade publike v sodobno umetnost razvili inovativni poslovni model. Le ta predstavlja skupno vizijo kulturnih in umetniških organizacij, ki prihajajo iz Španije, Slovenije in Srbije.  

V projektu  združujemo sodobno tržno, poslovno in komunikacijsko strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi dogodki ter ustvarjamo paket, katerega bistven namen je na novo definirati pristop sodobne umetnosti do trga in je namenjen mladim, kot novemu občinstvu sodobne umetnosti. Z njim bomo prispevali k zagotavljanju finančne stabilnosti izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti.


V današnji hitro spreminjajoči se družbi, ki jo oblikujejo hiter razvoj tehnologije, nove ideje, spremembe v komunikaciji in navadah ljudi, se različne panoge soočajo s ključnim izzivom – ali zavrniti prilagajanje novim razmeram okolja ali jih sprejeti in izkoristiti za lasten napredek. To danes velja tako za organizacije kot za kulturo in umetnost, ki sta obkroženi s spreminjajočimi pogoji delovanja in postajata vedno bolj oddaljeni od navadnih državljanov, predvsem mladih. Izziv je na dveh ravneh:
1.    NAČIN KOMUNIKACIJE med kulturnimi subjekti in mladimi ter
2.    INOVACIJA v smislu ponujene VSEBINE.

V projektu sodelujeta dve slovenski organizaciji. Zavod TiPovej! bo skrbel  za kordinacijo projekta na nacionalni ravni,  za inovativne rešitve v poslovnem modelu in za komunikacijo  izvajalcev kulturnih dejavnosti  sodobne umetnosti, s čimer bo pomembno sooblikoval komunikacijski vidik poslovnega modela.   

Javni zavod Mladi Zmaji bo poskrbel za potek projekta v Ljubljani, predvsem za izvedbo umetniških dogodkov mladih in za mlade ter izobraževalnih aktivnosti. Koordiniral bo izvajanja posameznih dogodkov sodobne umetnosti v Ljubljani in  sodeloval pri razvoju poslovnega modela.

Podpora: Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura (Projekti sodelovanja 2019) in Ministrstvo za javno upravo RS.