Delimo rezultate raziskave “DigitalYou”

Digitalne tehnologije so spremenile način delovanja sveta. Proces digitalizacije pa vpliva na vse segmente globalne družbe, gospodarstva in okolja, v katerem delujemo (mladinske) organizacije, tako da lahko poljubno rečemo, da je digitalna transformacija postala nujna determinanta jutrišnjega dne.

Ugotavljamo, da tudi nevladne organizacije, njihovi cilji, poslanstvo in okolje, v katerem delujejo, niso imune na proces digitalizacije in spremembe, ki jih prinaša prehod na digitalno delo. Te hitre in precej nenadne spremembe so povzročile številne izzive in težave v procesu digitalizacije in prehoda na digitalno delo.

V okviru projekta »DigitalYOu« smo zato izvedli raziskavo, ki je analizirala tri vidike zgoraj omenjenih izzivov:

  • Prvi del raziskave podaja pregled učinkov uporabe digitalnih orodij in prehodov na digitalno delo YO.
  • Drugi predstavlja analizo trenutnega stanja uporabe digitalnih tehnologij in orodij pri delu YO
  • Tretji del predstai analizo problemov in ovir, s katerimi se YO srečujejo v procesu digitalizacije in prehoda na digitalno delo.

Vas zanima? Poglejte si rezulate mednarodne raziskave tukaj. 

Projekt “DigitalYOu” sofinancira Evropska unija.