DigitalYOu Hackaton je za nami ...

V sredini decembra se je skupina mladih odpravila v Beograd, kjer je med 11. in 15. decembrom 2022 potekal Hackaton projekta DigitalYOu. Dogodek je zbral mlade, kreativne in tehnično podkovane ljudi iz več evropskih držav, da bi jim omogočili sodelovanje s strokovnjaki in mentorji pri razvoju inovativne in interaktivne spletne platforme za podporo digitalnemu delu nevladnih organizacij.

Udeleženci so bili razdeljeni v ekipe glede na njihove interese in strokovnost: ENGAGE, EMPOWER in CONNECT. Znotraj svojih ekip so tri dni preko sodelovalnih aktivnosti in nalog, skupaj s strokovnjaki ustvarjali inovativne rešitve za platformo DigitalYOu in digitalno mladinsko delo nasploh. Te dragocene rešitve bodo uporabljene kot vhodni podatki za ustvarjanje DigitalYOu platforme in za zagotavljanje, da bo le-ta intuitivna, bogata s funkcijami in uporabniku prijazna.

Projekt “DigitalYOu” sofinancira Evropska unija, izvaja pa ga mednarodni konzorcij organizacij iz 5 držav, ki ga vodi CONNECT International, z glavnim ciljem opolnomočenja mladinskih organizacij po vsej Evropi za izpolnjevanje potreb digitalnega premika mladinskega dela - s povečevanjem svojih zmogljivosti, zagotavljanjem znanja in ustvarjanjem inovativnih digitalnih orodij.