"DigitalYOu" - razvoj kurikula »I-Go Digital« uspešno zaključen

Spletni setnaki projekta “DigitalYOu” in naloge razvoja spletnega (in prosto dostopnega) kurikula so potekali med 25. do 28. januarjem 2023. Njihov namen je bil omogočiti razvoj vsebine učnih načrtov, ki bodo tvorili “I-go digital” učna orodja za zagotavljanje nemotenega prehoda mladinskih organizacij na različne vidike svojega dela v digitalno.

Kakorkoli ga poimenujemo - (1) spletni kurikul ali (2) digitalna orodja - razvila so se s participativnim procesom, ki je vključeval predstavnike vseh 3 mladinskih skupin DigitalYOu Hackathonona:

  • Engage,
  • Connect,
  • Empower.

Združili smo tako mlade, kot tudi predstavnike partnerskih organizacij, ki imajo strokovno znanje na področju razvoja učnih načrtov, ki so skupaj z notranjimi strokovnjaki, zadolženimi za izdelavo končnih besedil izdelali učne načrte in spletna orodja, ki bodo po koncu projekta prosto dostopna vsem mladinskih organizaicja po Evropi.

S tem načinom dela smo zagotovili izmenjavo izkušenj in sledenje učnih načrtov digitalnim rešitvam, izbranim na Hackathonu.

Projekt DigitalYOu sofinancira Evropska unija.