Dvanajst priporočil za sopotnike mladim pri karierni orientaciji

Svet se hitro spreminja. Spreminja se naš način razmišljanja, vse bolj nas preplavljajo nove tehnologije in hiter ritem življenja. Čutimo podnebne spremembe in njihove posledice, ki so rezultat našega preteklega in sedanjega ravnanja, kot družba, še vedno postajamo vse bolj individualno naravnani. Ob tem nam dane okoliščine v letih 2020 in 2021 zopet dajejo priložnost za gradnjo skupnosti in mostov med različnimi generacijami ter oblikovanje boljšega sveta. Pri tem imajo ključno vlogo mladi. Bodimo njihovi sopotniki!

Decembra 2020 smo sodelovali na Posvetu "Kako preprečiti napačne karierne odločitve?", ki ga je v okviru projekta Inkubator4.0 organizirala Socialna akademija. Učitelji, vzgojitelji, mladinski delavci, oblikovalci politik, partnerji, prijatelji mladih in mladi smo skupaj debatirali o tem, ali smo kot sopotniki mladim dovolj opremljeni, da jih pospremimo v svet novih poklicev, kje vse so mladi danes lahko slišani in kje iščejo priložnosti za skupinsko delovanje, kako so se prilagodili in kaj vse so se naučili v letu 2020, kako jih lahko motiviramo in spodbudimo h aktivni participaciji in pozitivni naravnanosti in kako premostiti vrzeli med formalnim in neformalnim učenjem.

Izdelali smo 12 namigov, ki jih delimo z vami tukaj.