Elektronski zbornik Zgodbe o uspehu mladinskega sektorja

Urad za mladino je izdal e-zbornik Zgodbe o uspehu II. del - mladinski sektor v šolah v katerem se predstavljamo tudi mi

Na Uradu RS za maldino so v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju pripravili izid elektronskega zbornika z naslovom "Zgodbe o uspehu II. del - mladinski sektor v šolah". V zborniku so zbrani številni primeri dobrih praks, ki jih mladinske organizacije izvajamo v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Gre za programe, ki pomembno prispevajo k širjenju najrazličnejših oblik znanj, spretnosti in kritičnega načina razmišljanja mladih ter hkrati predstavljajo primer sodelovanja med formalnim in neformalnih izobraževanjem.

Namen izdaje zbornika je poleg promocije mladinskega dela tudi spodbuda šolam, da kot izvajalke programov neformalnega izobraževanja v šolah le-te prepoznavajo kot pomembne partnerje v procesu izobraževanja mladih in jih tako kot doselj še naprej uvrščajo v izven šolske dejavnosti v prostore šol.

Zbornik si lahko ogledate tukaj, naš prispevek opisa Šole za lajf - Pogumni. kreativni. Podjetni. pa lahko najdete na strani 62.