Evropska Živa knjižnica v Skopju

Evropska živa knjižnica je obiskala Skopje, Severna Makedonija.

To je bila že 3. živa knjižnica, ki je bila organizirana v Skopju, tokrat je potekala med 8. - 11. junijem 2022. K sodelovanju je pritegnila skoraj 100 udeležencev iz partnerskih držav projekta, ki so bili pripravljeni podpreti izvedbo dogodka in služiti kot privlačne žive knjige za državljane Skopja. Del dogodka, ki je bil odprt za javnost, je potekal pred Narodno in univerzitetno knjižnico »Sv. Klimenta Ohridskega«, kjer se je veliko število ljudi udeležilo »branja« naših živih knjig. Ta izkušnja jim je dala priložnost, da se iz življenjskih zgodb naučijo zanimivih stvari in razbijejo morebitne stereotipe in predsodke o ljudeh, ki pripadajo različnim kulturam, veram, družbenim razredom ali etničnim skupinam.

Evropske žive knjižnice so zasnovane s ciljem spodbujanja dialoga, razbijanja predsodkov in promoviranja evropskih vrednot med državljani iz vse Evrope prek dogodkov v živih knjižnicah. Naslednja dogodka v okviru projektov bosta v Ljubljani in Beogradu, zato nas spremljajte in jih ne zamudite.

 

Projekt »Evropska živa knjižnica za mlade« je sofinanciran s strani programa Evropa za državljane Evropske unije.