MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE SKOZI GLEDALIŠKO USTVARJANJE

Izbrana projektna pobuda natečaja »Kaj je dobro in je lahko še boljše?« se je uresničila.

Inspiracija za pobudo izhajala  iz tujine, kjer so začeli s prakso uvajanja vrtčevskih programov v  domove za ostarele, kar se je zopet izkazalo za odlično prakso. Zmanjšuje se občutek osamljenosti pri starejših, otroci pa lahko uživajo pri poslušanju zgodb in modrosti, hkrati pa se učijo vključevanja starejših in empatije do ene izmed marginaliziranih skupin v družbi.

Ker je Sara  verjela v moč gledališče kot prostora za povezovanje in osebnostno rast, je prišla do ideje gledaliških delavnic, v katerih je  združila otroke in starejše občane. Obenem pa se je tudi zavedala, da je to odlična izkušnja tudi za gledališčnike, ki vodijo  delavnice, saj od njih zahteva  inovativen pristop in veliko senzibilnosti.

 
Delavnice so bile izvedene v sodelovanju z Mladimi zmaji in Večgeneracijskem centrom Ljubljana, projektom, ki ga vodi Javni zavod Cene Štupar in ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ESS.