Medregijska prostovoljska mreža PRO-NET

Spodbujanje prostovoljske pomoči v regiji na področju družabništva za prikrajšanje

osebe in učne pomoči otrokom in mladostnikom (PRO-NET). In tudi TiPovej! je partner v projektu!

Cilj projekta PRO-NET je vzpostaviti med-regijsko spletno platformo, ki bo omogočala:

  • Bolj učinkovito pridobivanje novih prostovoljcev ter potreb po prostovoljcih.
  • Spodbujanje povezovanja med prostovoljskimi organizacijami (izmenjava informacij o potrebah uporabnikov, izmenjava informacij o potrebah po prostovoljcih).
  • Skupna usposabljanja prostovoljcev na področju družabništva in učne pomoči ter s tem za bolj učinkovito nudenje prostovoljske pomoči.
  • Promocijo/informiranje javnosti o potrebah po prostovoljcih.
  • Osnovno računalniško usposabljanje za starejše in druge, ki potrebujejo dopolnilne veščine za uporabo IKT ter informirati potencialne uporabnike o možnostih prostovoljske pomoči na specifičnih področjih (družabništvo, učna pomoč).

K sodelovanju bomo povabili tudi druge prostovoljske organizacije.

Več o PRO-NETU lahko preberete na spletni strani tukaj.