MESTNI INKUBATOR: NOVA SEZONA PROGRAMA »KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE«

Usposabljanje, mentorstvo in finančna podpora za mlade, da svoje ideje spremenijo v projekte.

V okviru programa Mestni inkubator odpirajo novo sezono programa »Kaj je dobro in je lahko še boljše«. Program pomaga aktivnim mladim od 18. do 29. leta, da okrepijo svojo radovednost, vztrajnost, odpornost in urjenje v voditeljstvu, hkrati pa oplemenitijo življenje v naših soseskah, šolah, četrtnih skupnostih in v našem mestu.

Program je zasnovan z mislijo, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispevanja k boljši kakovosti življenja. Obsega delavnice s strokovnjaki za uresničevanje idej, individualne mentorske ure in sofinanciranje izvedbe za do 10 izbranih projektov ob koncu usposabljanja.

Projekt se izvaja na področju MOL: za mlade od 18 do 29 let.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino