Mladi sooblikujejo MESTA UČENJA

Začenjamo z novim projektom in vabimo mlade, da sooblikujejo učne priložnosti v svojem mestu!

Mesta učenja temeljijo na spletni platformi »Cities of learning by Badgecraft«, ki na enem mestu združuje zemljevide učnih priložnosti vseh sodelujočih mest in regij učenja. Infrastruktura digitalnih učnih značk Badgecraft, pa predstavlja nov spletni standard za priznavanje učenja in dosežkov. V primerjavi z drugimi tradicionalnimi dokazili te značke zajamejo bistvene informacije o učenju in dosežkih. Vsaka preverjena organizacija, ki je ponudnik učne priložnosti po izvedeni aktivnosti izda digitalne učne značke, ki postanejo dokazi o (neformalno) pridobljenih kompetencah mladih.

Mreža mest in regij učenja želi vključiti, povezati in opolnomočiti mlade (stare med 15 in 29 let) za sooblikovanje poti do učenja, socialnega udejstvovanja in izgradnje kariere v 8 evropskih mestih učenja.

Partnerji projekta (Nevladne mladinske organizacije iz: Nemčije, Litve, Španije, Italije, Slovenije, Srbije,
Nizozemske in Norveške) bodo izvajali naslednje dejavnosti:

  • Mladinska posvetovanja o učenju mladih in gradnji njihovih socialnih poti ter kariere
  • Mladinske poti do vodenja
  • Udeležba mladih prek digitalnih platform
  • Priporočila mladinske politike za učne, državljanske in karierne poti
  • Komunikacijska kampanja o mestih in regijah učenja
  • Mreženje mest in regij učenja

Pričakujemo pa integracijo novih učnih, socialnih in kariernih narativ v mladinsko politiko in mladinske prakse
držav, ki sodelujejo pri projektu, vključenost mladih v vodenje in soustvarjanje učnih vsebin, izdelavo političnih priporočil o učenju mladih, državljanskem udejstvovanju in karieri (v mestih prihodnosti, v »novi normali«), prepoznavnost in zavedanje koristi mest učenja ter nadgradnjo obstoječe mreže mest in regij učenja, kot platforme za sodelovanje mladih in odskočne deske za sodelovanje organizacij na evropski ravni.