NEGOVANJE SVETA je lahko služba

Pridružili smo se projekto Social Innovators Slovenija in usposabljamo mlade diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved.

V mnogih evropskih državah, predvsem na jugu in jugovzhodu Evrope, se univerzitetni diplomanti srečujejo s težavami najti ustrezno in kakovostno zaposlitev. To še posebej velja za diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved. Obstaja potreba po novih pristopih k ustvarjanju delovnih mest za te skupine, zlasti v okviru gospodarskih sektorjev, ki se povezujejo z njihovo izobrazbo.

Projekt DRUŽBENI INOVATORJI predstavlja inovativen model, ki po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. Takšne okoliščine pomenijo ogromno izgubo človeškega potenciala in neizkoriščene priložnosti za večji prispevek k družbeni spremembi, ne samo v partnerskih državah, temveč v EU na splošno. V nevladnem sektorju bodo mladi pridobili delovne izkušnje in se vključili v nekatere od najpomembnejših pobud in programov, ki naslavljajo družbene izzive današnje Evrope. Posledično bodo udeleženci podprti v tem, da si sami ustvarijo delovna mesta v tistem socialnem sektorju, v katerem je njihova izobrazba ključnega pomena za nadaljnji razvoj.

Tudi na Zavodu TiPovej odpiramo vrata in gostimo 2 mladi diplomantki, ki bosta preko praktičnega usposabljanja na delu spoznali:

  • Delovanje nevladnega (mladinskega) sektorja
  • Opazovali delo koordinatorja projektov in trenerja/izobraževalca
  • Nadgradile svoje veščine
  • Pripravili in izvedli lastno pobudo

Več o projektu: www.social-innovators.eu/sl/domov/