Pomagali smo oblikovati Strategijo za mlade Občina Ribnica

Zelo smo veseli uradne izdaje "Strategije za mlade v Občini Ribnica!". Delo je potekalo v lanskem letu. Začelo se je z obširno razpravo, sledila je izvedba raziskave "Mladi v Ribnici", ustanovljena je bila Komisija za mladinska vprašanja in javna participatorna delavnica za mlade. Vloga Zavoda TiPovej! je bila v strokovni podpori, svetovanju in reviziji dokumenta.

Strategija je prvi uradni usmerjeni načrt razvoja skupnsoti mladih v občini Ribnica, ki jasno opredeljuje ključne ukrepe in cilje, ki bodo služili kot kazalniki za zagotavlajnje boljšega položaja mladih občanov na področjih:

  • zaposlovanja
  • izobraževanja
  • bivanjskih priložnosti
  • aktivne vloge pri pripravi lokalnih programov in
  • kvaliteti preživljanja prostega časa v občini Ribnica.

Istočasno bodo strategija in pripadajoči ukrepi pomembno prispeveli tudi k hitrejšemu osamosvajanju mladih in njihovi aktivni participaciji v lokalnem okolju.

Preberete jo lahko tukaj: povezava.