POVEZANA MESTA UČENJA

Mesta učenja so iniciativa, ki želi učence lažje povezali z izvenšolskimi aktivnostmi ter izkoristili

potencial digitalnih značk za spodbujanje večjega udejstvovanja v neformalnem in priložnostnem

učenju. V praksi ta iniciativa temelji na spletni platformi, ki mladim omogoča, da na enostaven način brskajo po različnih učnih priložnostih v mestu.


S prenosom uporabe te infrastrukture  bodo mladi, ki živijo, delajo, študirajo v ali redno obiskujejo mesto, dobili dostop do spletne platforme, ki temelji na določenem geografskem območju, ter vseh njenih funkcij - vključno z interaktivnim zemljevidom, učnimi playlistami (angl. learning playlists) in digitalnimi značkami. Ko bodo različne učne priložnosti zbrane na enem mestu, bodo mladi imeli pregled nad vsemi priložnostmi, ki jim jih njihovo mesto ponuja.Na ta način bodo tudi njihove učne poti postale bolj ciljno orientirane, njihova učna mobilnost pa bolj fleksibilna.

Ko bo platforma delovala, bo mladim omogočala, da:
- brskajo po zemljevidu Ljubljane kjer bodo mapirani posamezni ponudniki izobraževanj in njihove učne priložnosti;
- sledijo že oblikovanim učnim playlistam ali pa oblikujejo svoje; ter  so za svoje dosežke nagrajeni z digitalnimi značkami.

Cilji projekta:
1. Prenesti obstoječo spletno platformo in primere dobre prakse iz Vilnusa v Ljubljano in Cagliari.


2. Mapirati in povezati priložnosti za neformalno in priložnostno učenje, kar bo mladim omogočilo, da te priložnosti uskladijo s svojimi potrebami, interesi in strastmi.


3. Razviti zmožnosti lokalnih ponudnikov izobraževanj za oblikovanje učnih playlist, tj. mladim prijazen način predstavljanja in izvajanja učnih vsebin na spletu in osebno, z vključenim priznavanjem dosežkov z uporabo digitalnih značk.


4. Vključiti mlade v proces identificiranja učnih priložnosti in oblikovati razumevanje učenja, ki bo v skladu z njihovimi potrebami, interesi in strastmi.


Omenjeni prenos dobrih praks temelji na organiziranju izobraževalnih aktivnostih, skozi katere bomo lahko lokalno osebje usposobili za uporabo platforme in promoviranje koncepta mest učenja na učinkovit način. Vse tri aktivnosti so načrtovane tako, da bodo posamezniki z osebnimi izkušnjami z oblikovanjem in/ali izvajanjem funkcij tega digitalnega orodja svoje znanje in izkušnje prenesli na udeležence aktivnosti. Slednji bodo zato sposobni učinkovito uporabljati platformo, zagotavljati kvalitetno vsebino na le-tej ter mapirati dovolj učnih priložnosti za kvalitetno in raznoliko ponudbo na platformi, ki bo ustrezala postavljenim ciljem.

                                                             

 

 

Parterji v projektu: Mestna občina Ljubljana - Urada za mladino, Mestna občina Cagliari (Città Metropolitana di Cagliari),  Associazione  Inetrculturale NUR, Nectarus, CREATIVITAS  in TiPovej!

Trajanje projekta: 1.9.2019 - 31.8.2021

Podpora: Erasmus +