PREDAVANJE: MENTORSTVO PRI KARIERNEM NAČRTOVANJU

Lepo vabljeni na predavanje z g. Miranom Moranom v torek, 22.5.2018.

Razvoj kariere je dejaven proces pridobivanja različnih spretnosti, izkušenj in znanja in vključuje tako formalno,  kot neformalno in priložnostno obliko učenja. Verjamemo, da se pedagoški delavci na izobraževalnih ustanovah po Sloveniji po svojih najboljših močeh trudijo pripravljati mlade na izbiro poklica, imajo pa za razvoj kariere mladostnikov velik pomen predvsem nevladne organizacije, ki so mladim blizu.

V ta namen Mladinska mreža za karierni razvoj – KROJ v torek, 22. maja 2018, od 14. do 16.  ure v Ljubljani, v prostorih ČMC Zalog, na Zaloški 220, pripravlja predavanje za vse, ki se pri svojem delu načrtno ali nenačrtno srečujete s svetovanjem mladim pri njihovem kariernem odločanju in načrtovanju.

Na dogodek se je potrebno prijaviti, prijave zbiramo tukaj do petka, 18. maja 2018.

Gostili bomo g. Mirana Morana, ki bo predaval o tem, kako mladim zares biti mentor in jim pomagati pri procesih kariernega načrtovanja in vključevanja v delovna okolja. Sledila bo moderirana razprava.

Miran Morano je predavatelj, izobraževalni trener, moderator in večni učenec. Kot andragoga in sociologa ga najbolj zanimajo procesi vplivanja na spremembo miselnosti in vedenja, zlasti spremembe pri sodelovanju z ljudmi ter pri rabi ure in kompasa. Verjame v neskončne zmožnosti ljudi ter razvija načine soustvarjanja sinergije stikov in dotikov. To je tudi slogan njegove družbe Tangens, d.o.o..

V slovenskem nevladnem prostoru smo v zadnjih mesecih iz nekaj posameznih organizacij (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, Mladi zmaji, Mladinska postaja Moste, Zavod Volunatriat, Mreža MaMa, TiPovej …) oblikovali Mladinsko mrežo za karierni razvoj – KROJ. Naš namen je namreč skupen, saj vsi spodbujamo mlade, da ustvarijo svojo karierno pot, s tem da jim omogočamo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevamo biti prostor za razvoj potencialov.