Skupna izjava do javnega posvetovanja Evropske komisije o evropskem pristopu do mikro kreditov

Naš konzorcij projekta KA3 “Mesta učenja: mladi sooblikujejo učne, družbene in karierne poti”, ki a financira Erasmus +, podpira prizadevanja in zavezanost Evropske komisije pri zbiranju idej za razvoj skupne opredelitve mikro kreditov, EU standardov za njihovo kakovost in preglednost ter naslednje korake na institucionalni, nacionalni in ravni EU.

K iniciativi prispevamo z našimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem pri uporabi in promociji digitalnih odprtih značk, ki predstavljajo svetovni standard mikro kreditov. Odprte učne značke omogočajo učencem in ponudnikom učnih izkušenj beleženje informacij, povezanih z učnim procesom, dosežki ali kompetencami. Vsaka značka ima vgrajene pomembne metapodatke: ime, opis, merila, organizacijo, ki jih izdaja, dokazila, datum izdaje in druge dodatne informacije. Različne organizacije, podjetja, ustanove, šole, kolegi in univerze uporabljajo značke za potrditev in prepoznavanje učenja in dosežkov v Evropi in zunaj nje. Standard odprtih učnih značk lahko dovoljuje povezave z ESCO ali katerimkoli drugim evropskim ali nacionalnim okvirom kvalifikacij, kar daje preglednost dosežkom, ki jih predstavlja značka.


Zelo pozdravljamo predlagano skupno evropsko opredelitev, skupne značilnosti in načrt ukrepov za vzpostavitev evropskega pristopa k mikro kreditom.
Poleg tega želimo opozoriti na naslednjih deset ključnih področij, ki jih je treba obravnavati in vključiti v evropski pristop k mikro kreditom. Predstavljamo jih na povezavi.