So-vodimo Mednarodno Mrežo Mest učenja

Mesta učenja je mendarodna neformalna mreža mladinskih organizacij, ki delujejo v več kot 40

lokacijah v Evropi, Afriki in na Karibih. Učenje delamo odprto, dostopno in vključujoče za vsemladostnike, zlasti za tiste v naših mestih in regijah. TiPovej! se je razveselil vabila, da smo naslednje leto in pol del vodilnega tria - ki vodi mrežo in zagotavlja njeno kakovostno delovanje ter povezovanje.

Mrežo Mesta učenja (tudi Mreža COL - "Cities of Learning") sestavlja več kot 40 mladinskih organiazij, ki s(m)o skrbnice in vodje mestnh spletnih platform "Mesta učenja", ki s pomočjo geolokacijskega zemljevida in digitalnih učnih značk spodbujamo kreacijo in življenje edinstvenih učnih ekosistemov za prepoznavanje, udejstvovanje in beleženje (neformalnega) učenja. 

V Mreži sodelujemo razmovrstne mladinske organizacije, ki v svoje aktivnosti vključujemo tako mlade (kot udeležence in mladinske voditelje), druge člane Mreže COL, ponudnike učnih priložnosti na lokalni, nacionalni in globalni ravni, šole, visokošolske izobraževalne zavode ter pomembne deleženike in politične odločevalce. 

Glavne aktivnosti mreže, ki jih bomo izvajali v času TiPovej-jevega so-vodenja so:

  • nadaljnje aktivno vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih za oblikovanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in EU mladinskih politki (zlasti na področju neformalnega učenja);
  • krepitev naše zmogljivosti in vpliva na področju politik, ki so pomembne za mlade, zlasti na področjih: NEFORMALNO UČENJE, DUŠEVNO ZDRAVJE, INKLUZIJA, PARTICIPACIJA IN TRAJNOST; 
  • povečanje zavezanosti in sodelovanja znotraj mreže mest učenja in z zunanjimi partnerji - kot so javni organi na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni;
  • spodbujanje sodelovanja mladih pri digitalni preobrazbi in sprejemanju novih učnih tehnologij, zlasti platforme Mesta učenja, mikrodokazil - digitalne učne značke in aplikacije "Badge Wallet";
  • podpora razširjanja priporočil, naših dobrih praks in rezultatov Mreže Mesta učenja med člani in širše. 

S temo dejavnostmi bomo pripomogli k zastavljenim ciljem (do leta 2025):

  • opolnomočenje in angažma (naših) mladih;
  • aktivno in smiselno povezovanje politike in prakse;
  • (notranje in zunanje) mreženje med člani COL in širše;
  • tehnična nadgradnja platform Mesta učenja - glede na potrebe uporabnikov in razvoj tehnologije;
  • Komuniciranje in razširanje inciative po EU in svetu.

Na Zavodu TiPovej! se veselimo sodelovanja in snovanja novih projektvo, iniciativ ter vloge, ki smo jo prevzeli. Predvsem želimo razširiti skupino naših mladih ambasadorjev paltforme Ljubljana mesto učenja in vodenje inciative prepustiti njihovi viziji. Prav tako si nadejamo, da bi na mladinskem forumu 2022 v Nemčiji oblikovana mladinska priporočila (preberite jih tukaj) priredili za Slovenski prostro in jih preko zagovorniških in umetniških akcij razširili po celi Sloveniji in nanje opozorili vse pomembne deležnike.