Uspešen zaključek projekta Evropska Živa knjižnica

Dolga pot projekta »Evropska živa knjižnica za mlade« se počasi končuje. Zadnji sklop dogodkov in srečanj je potekal med 3. in 6. novembrom 2022 v Beogradu, Srbiji. Z zadnjimdogodkom smo zaključili niz aktivnosti, ki so v zadnjih 2 letih obiskale Solun, Bijeljino, Skopje, Valencio in Ljubljano. Beograjski zaključni dogodek je združil številne aktivnosti in ljudi iz mnogih evropskih držav. Poleg partnerjev so se nam pridružili tudi udeleženci iz novih držav, ki so se pripravljeni učiti in širiti ideje o Evropski živi knjižnici za mlade državljane v svojih lokalnim (in nacionalnih) okoljih.

Bilo je čarobno! Naše kratko druženje v Beogradu je bilo polno dogajanj. Izvedli smo niz dogodkov, ki so vključevali srečanja, delavnice ter promocijske in javne dogodke. Vsi dogodki so bili odprti za javnost - tako 4. novembra popoldne v glavni sprehajalni coni Beograda v Beograjski mestni knjižnici kot tudi 5. novembra na glavni prireditvi v Knjižnici "Petar Kočić".

Dogodki so privabili številne občane iz lokalne skupnosti, ki so imeli priložnost brati naše žive knjige, ki so tokrat prihajale iz številnih evropskih držav. Srečanja med »bralci« in »knjigami« so omogočila izmenjavo izkušenj, idej, življenjskih zgodb in drugih vidikov njihove identitete. Istočasno smo na tokratnem dogodku zaključili z snemanjem pričevanj in življenjskih zgodb, ki jih bomo združili v kratke didaktične filme za šole in z namenom promocije evropskih vrednot in medsebojnega razumevanja.

Dogodki v okviru »Evropske žive knjižnice za mlade državljane« so organizirani s podporo programa Evropske unije »Evropa za državljane« z namenom pripeljati Žive knjižnice v mesta po Evropi, da bi spodbudili dialog med državljani, ki pripadajo različne socialno-ekonomske skupine, da bi razbili predsodke in stereotipe.