Usposabljanje za krepitev zmogljivosti BITE 2.0 za kulturne izvajalce v Beogradu

V Beogradu v Srbiji smo uspešno izvedli usposabljanje za krepitev zmogljivosti v okviru projekta BITE 2.0.

Usposabljanja so se udeležili kulturni izvajalci, dejavni na področju sodobne vizualne umetnosti, iz Srbije, Belgije, Slovenije in Španije, da bi se seznanili s poslovnim modelom sodobne umetnosti BITE 2.0 CABM, ki bo omogočil, da bodo njihovi umetniški programi postali privlačnejši za mlade in s tem privabili novo občinstvo tako v digitalnem kot realnem svetu. Model bo to omogočal z zagotavljanjem know-howa na področju interaktivnih dinamičnih umetniških programov prek BITE Pop-up vsebin, ki temeljijo na novih tehnologijah, in s pozicioniranjem dela kulturnih izvajalcev na svetovnih trgih prek virtualnih galerij BITE.

Udeleženci so med usposabljanjem pridobili dragocen vpogled v to, kako lahko inovativna orodja in prakse, kot so BITE Art Tours, BITE IoT, BITE 360 ali BITE Virtual Galleries, prispevajo k uspehu njihovega dela. Usposabljanje je kulturnim izvajalcem prineslo tudi povečanje možnosti za medsektorsko in nadnacionalno sodelovanje, kar bo zagotovilo širitev njihovega čezmejnega dosega.

Projekt BITE of Art 2.0 sofinancira Evropska unija