Zelena Ljubljana

Si kdaj želiš spremeniti svet okoli sebe?

Vabimo te, da se pridružiš mladim, ki se bodo usposobili za odkrivanje svojih super moči ter zunanjih priložnosti. Poleg osebnega razvoja te bomo naučili uresničevanja idej in razvoja projektov. Srečali se bomo s posamezniki, ki so Ljubljano že obogatili s svojimi idejami, znanjem in dobrim delom. Mi jim rečemo agenti sprememb.

Skupaj želimo ustvariti inkubator kakovosti mestnega življenja, ki bo postal platforma izobraževanja, podpore in uresničevanja lokalnih pobud.

Zakaj? Zato, ker prihodnost ustvarjamo meščani. V Ljubljani želimo povečati število proaktivnih mladih, ki širijo virus pozitivnega poizvedovanja in uspešno izkušnjo realizacije idej.

Trenutno se naš projekt imenuje Partnerstvo za Zeleno Ljubljano, ker želimo pozitivne spremembe v letu, ko Ljubljana nosi naziv Zelena prestolnica Evrope pod sloganom: LJUBLJANA. Zate. Skupaj z vami, mladimi, pa bomo skozi projekt zasnovali naše novo ime.

K sodelovanju vabimo mlade:
- stare do 29 let;
- brezposelne (ni potrebno biti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje);
- z interesom za dvig kakovosti življenja v Ljubljani;
- z željo po proaktivnosti, samoiniciativnosti, samostojnosti, po ustvarjanju projektov v korist skupnega dobrega;
- ki imajo radi Ljubljano.

POMEMBNI DATUMI:

8. april 2016: usposabljanje po metodologiji Appreciative Inquiry (https://appreciativeinquiry.case.edu/intro/whatisai.cfm) / pozitivnega poizvedovanja in opolnomočenja za izvajanje intervjujev pozitivnega poizvedovanja z agenti sprememb v Ljubljani (vplivnimi ljudmi oz. ljudmi, ki so pri svojem delu dosegli premike na boljše, iščejo nove pristope za dvig kakovosti življenja v Ljubljani in so lahko zgled drugim).


PRIJAVI SE najkasneje do 6. april na povezavi: docs.google.com/a/mladizmaji.si/forms/d/154JkxhUk-WcepFyA4t4gwuWujvCKfvMt6k3PzMt5Ejo/viewform

do 3. maja: Izvedba osebnih intervjujev pozitivnega poizvedovanja. Vsak od mladih izvede 3 intervjuje dolge približno 40 min in zapis slišanega v poseben obrazec, kar bo vzelo dodatne pol ure.

1. junij 2016: Od vizije do projekta – opolnomočenje meščanov za zeleno Ljubljano. To bo interaktiven in inspirativen dogodek, na katerem bomo predstavili rezultate intervjujev in skupaj iskali načine, kako dvigniti kakovost življenja v mestu. Mestni muzej.

junij, september 2016: Mladi imajo možnost sodelovati pri izvedbi eni proaktivne kavarne (participativna metodologija za preverjanje idej) v četrtnih skupnosti Ljubljane, max 3h, kjer lahko s pomočjo drugih udeležencev razvijajo SVOJO podjetniško idejo za razvoj LJubljane

september 2016: Vikend usposabljanje “Od ideje do uresničitve” in na enodnevni delavnici za preverjanje idej ter 2 uri mentorstva na idejo. Mladi pridobijo razumevanje procesa od ideje do uresničitve, postanejo motivirani za razvijanje svoje ideje, jo znajo preveriti, finačno ovrednotiti in predstaviti javnosti – v usposabljanju se krepi kompetence ustvarjalnosti, podjetnosti in učenje učenja.

november 2016: Priprava načrta uspeha, ki bo jasno opisal idejo
in nakazal način njene uresničitve.


O izboru boš obveščen(a) do 6 aprila.

Več informacij o projektu:
drustvo-moderatorjev.si/dogodki/aktualni-dogodki/zelena-ljubljana-mesto-kjer-vsak-svoj-prostor-najde/

Dodatne informacije na e-naslovu: natalijavrhunc@yahoo.com.

Projekt izvajamo partnerji: TiPovej!Zavod za ustvarjalno družbo, Društvo moderatorjev Slovenije, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Mladi zmaji, , Pogovorjevalnice, Brez izgovora Slovenija in Mestni muzej Ljubljana.