ZELENA LJUBLJANA

Mesto, kjer vsak svoj prostor najde

 

Projekt Zelena Ljubljana je odgovor na iskanje novih načinov sobivanja, odločanja in razvoja lokalnih skupnosti z vključevanjem prebivalcev. Projekt začenjamo v Ljubljani kot sooblikovanju Ljubljane - Zelene prestolnice Evrope.S projekt želimo opolnomočiti perspektivne mlade, predvsem tiste brezposelne. Uporabili bomo metodologijo pozitivnega raziskovanja, s katero bomo mladim omogočili generiranje idej preko izvedbepoglobljenih intervjujev z agenti sprememb, ki jih bomo poiskali v Ljubljani.

Pri razvoju nabranih idej jih bomo podprli z usposabljanjem Od ideje do uresničitve. Mladi bodo izpilili svoje ideje in jih oddali strokovni komisiji, ki bo izbrala 10 najobetavnejših. Te  bomo tudi finančno podprli. Preko realizacije svojih idej bodo mladi imeli možnost oblikovanja lastnih služb ali s pomočjo mentorjev dobiti zaposlitev.

S projektom želimo sodelovati pri oblikovanju socialne inovacije za razreševanje  brezposelnosti mladih, globalne migracije, okoljska vprašanja in dvig kulture. Ob koncu projekta načrtujemo izdati knjigo o našem projektu kot dobri praksi, ki bo navdušila ostala slovenska mesta, da posvojijo ta model. 

V projektu sodelujemo z Društvom Moderatorjev Slovenije, Mestnim muzejem Ljubljana, javnim zavodom Mladi Zmaji, Študentsko iniciativo Pogovorjevalnice, mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija in Mestno občino Ljubljana.