Politika o varstvu podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je TiPovej! Zavod za ustvarjalno družbo, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Obdelovalki osebnih podatkov sta direktorica TiPovej! in mladinska delavka. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja.

Če želite, da izbrišemo podatke, ki jih imamo o vas, nam pišite na elektronski ali poštni naslov.

Katere podatke zbiramo in zakaj?

TiPovej! zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodb in izplačil na osnovi pogodb. Če ste s TiPovej! sodelovali kot zaposleni_a, prostovoljec_ka, izvajalec_ka ali drugo, smo vaše podatke zbirali za sklenitev pogodbe, izplačilo na osnovi pogodbe in prijavo izplačanih prihodkov Davčni upravi RS. Zbrane podatke, potrebne tudi za prijavo izplačanih prihodkov Davčni upravi RS, TiPovej! posreduje zunanjemu računovodstvu SALCOM, podjetje za finančno računovodske storitve, d.o.o., s katerim ima urejena medsebojna razmerja in obveznosti, opredeljena in urejena s pisno pogodbo. Za namene poslovnega sodelovanja, sklenitev pogodbe in izplačil TiPovej! zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO (fizične osebe), številka bančnega računa, elektronski naslov in telefonska številka.


TiPovej! zbira in obdeluje osebne podatke oseb, ki so izrazili zanimanje za delo na zavodu (redno delo, projektno delo, študentsko delo, študentska praksa) z namenom morebitnega prihodnjega sodelovanja.

Kako zbiramo podatke?

Podatke nam neposredno pošljete na naslednje načine:
•    prijava na dogodek,
•    zaprosite za službo, opravljanje prakse ali drugo delo,
•    vzpostavimo delovno razmerje.


Podatke pridobimo v papirni ali elektronski obliki, preko telefona ali osebno.

Informacije iz zunanjih virov

Posredno pridobivamo podatke preko družbenih medijev, ko objavimo novice ali odgovorimo na komentarje in sporočila. Glede na vaše nastavitve zasebnosti lahko prejmemo anonimne demografske ali analitične podatke, s pomočjo katerih lahko ocenimo doseg in učinkovitost našega komuniciranja.


Posredno pridobivamo podatke z raziskovanjem spleta in pridobivanjem javno dostopnih podatkov na spletu.

Kako in koliko časa hranimo vaše podatke?

Podatki so shranjeni v skupni bazi v pisarni TiPovej!, dosegljivi le ožjem krogu zaposlenih na zavodu (glej zgoraj). Podatki so shranjeni v obliki Office programov.


Osebni podatki posameznice_ka, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznice_ka.


Osebni podatki posameznice_ka, ki se obdelujejo na podlagi poslovnega sodelovanja, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

Nadzor

Kadarkoli imate pravico zahtevati kopijo podatkov, ki jih imamo o vas. Če želite kopijo nekaterih ali vseh vaših osebnih podatkov, prosimo, pošljite e-pošto ali pišite po navadni pošti. Posredovanje informacije lahko traja več dni.


Pravico imate zahtevati:
•    da popravimo ali odstranimo informacije, za katere menite, da so netočne;
•    da prenehamo obdelovati vaše osebne podatke;
•    da izbrišemo vaše osebne podatke;
•    da omejimo dejavnosti obdelave podatkov.