Rečeno, storjeno

Podjetnost: Most do prihodnosti - Mednarodni seminar za mladinske delavce

Mednarodno: 01.02.2019 - 30.08.2019

V aprilu 2019 smo oblikovali enotedenski seminar, na katerem je 28 mladinskih delavcev iz 14 držav izmenjalo dobre prakse na področju programov za spodbujanje podjetnosti med mladimi, osredotočeno na izboljšanje vsebin/metod in raziskovanje, kako lahko digitalne odprte značke spodbudijo potrjevanje, prepoznavanje in priznavanje kompetenc, razvitih v takih programih.

 

Seminar se je osredotočal na dva pristopa: Programe za spodbujanje podjetnosti - za izmenjavo dobrih praks in odkrivanje novih metodologij in digitalne učne značke - orodje za enostavno prepoznavanje in smiselno komuniciranje o tem, kaj mladi znajo in delajo. Po zaključenem seminarju so udeleženci v svojih organizacijah izvedli prenos znanja ter skupaj s sodelavci oblikovali prototipe za nadgradnjo obstoječih izobraževalnih programov oz. oblikovanje novih. Povzetki oblikovanih prototipov in dobrih praks so bili ob koncu projekta zbrani v dokument v obliki priporočil za organizacije, ki izvajajo podobne programe. Ta dokument je bil objavljen na spletu in posredovan neposredno identificiranim deležnikom.

Več

Mentoriranja - Za mlade

Lokalno: 01.01.2019 - 31.12.2019

Izvajanje individualnih mentoriranj za EVS prostovoljca, študente PeF, dijake, brezposelne mlade in udeležencem programa Mestni inkubator - Kaj je dobro in je lahko še boljše?.

Več

Šola za Lajf - Pogumni Kreativni Podjetni - Program za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti

Lokalno: 01.01.2019 - 31.12.2019

Na srednji ekonomski šoli Ljubljana in Srednji trgovski šoli Ljubljana smo izvedli skupaj 10 delavnic. Zaključni dogodek je bil predviden v februarju 2020, a smo ga zaradi izjemnih razmer prestavili oziroma ga bomo izvedli v altarnativni obliki.

Več

Izobraževanje Od ideje do uresničitve - Mestni inkubator

Lokalno: 01.01.2019 - 31.12.2019

Kaj je dobrega in je lahko še boljše? Kot partnerji v projektu smo skupaj z JZ Mladi zmaji in s podporo MOL – Urad za mladino oblikovali Mestni inkubator za ideje mladih. Tipovej! je v projektu skrbel za izobraževanje in mentoriranje. 12 projektnih idej finančno nagrajenih.

Več

Osebni model razvoja: - Delavnica za razumevanje sebe in svojih vrednosti ter za premik v želeno smer zaposlitve ali prostovoljnega dela.

Lokalno: 01.01.2019 - 31.12.2019

Izvedli smo 20 srečanj v Ljubljani in po Sloveniji in z mladimi raziskoavli njhove vrednote, poslanstvo, vizijo in cilje. Definirali kaj znajo in kaj že imajo in opredelili njihove kompetence (znanje, veščine in odnosi do...). Z uporabo orodja Osebni model razvoja so si udeleženci odgovorili na ključna vprašanja in izdelali načrt akcije.

Več

Objavljamo letno poročilo o delu Zavoda TiPovej v letu 2018

31.12.2018

Vabimo vas k ogledu in prebiranju ...

Več

Conflict Transformation NET - Spletna platforma za naslavljanje konfliktov na spletu

Mednarodno: 01.01.2018 - 31.12.2018

Skupaj z mednarodnimi partnerji smo mladinskim delavcem in aktivistom ponudili praktične smernice o uporabi spletnih orodij za naslavljanje problematike konfliktov

Več

Učenje učenja - Motivacijske delavnice za učenje in delo

Slovenija: 01.03.2017 - 22.12.2017

Z mladimi po Sloveniji smo raziskovali, kako postati bolj učinkoviti pri in bolj motivirani za učenje.

Več

Kul služba! - Projekt Mestne občine Ljubljana za zaposlovanje mladih.

Ljubljana: 20.02.2017 - 22.02.2017

Mladi so se v okviru projekta usposabljali za konkretna delovna mesta.

Več

Šola za lajf - PKP - Pogumni. Kreativni. Podjetni. - Delavnice na srednjih šolah v Ljubljani

Ljubljana: 01.01.2017 - 31.12.2017

Ker znanje ni samo v učbenikih.

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje sposobnosti, jim pomagamo z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji njihovih idej

Več