Rečeno, storjeno

UNIQUE UČNE ZNAČKE - Orodje za priznavanje neformalnega učenja v evropskem mladinskem delu

01.02.2013 - 31.07.2014

S partnerji iz Litve, Nemčije, Portugalske, Španije in Velike Britanije smo razvijali večstopenjski sistem učnih značk za priznavanje in beleženje osvojenih kompetenc mladih znotraj različnih programov neformalnega izobraževanja.

Spletno orodje Unique Učne Značke je bilo narejeno z namenom...

Več

Kreativno podjetništvo v slovenskih šolah - Sodelovanje s Podjetniškim centrom CEED Slovenija na EU projektu CENTRES

Slovenija: 01.05.2012 - 31.12.2013

Kreativne industrije postajajo vse pomembnejši akter v gospodarstvu. Predstave, kaj kreativne industrije so in katere dejavnosti sodijo v to področje, so različne. Najbolj uveljavljena je opredelitev britanske vlade: "Kreativne industrije vključujejo dejavnosti, ki temeljijo na posameznikovi...

Več

Iščeš službo? Najdi jo.

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom rešujemo problem brezposelnosti mladih in pomankljivega podpornega okolja pri njihovem najtežjem koraku uspešnega prestopa iz izobraževalnega sistema na trg dela. Stopnja brezposelnosti mladih, starih od 16 do 24 let v 27 državah članicah EU, je dvakrat višja kot celotna stopnja...

Več

Učiti se, učiti se, učite se...

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom Učiti se, učiti se, učite se želimo mladim približati učenje na zabaven in prijeten način. Na podlagi našega večletnega raziskovanja učenja, izobraževalnih metod, ključnih kompetenc in teorije, pomembne za neformalno in priložnostno izobraževanje bomo v sodelovanju z mladimi razvili...

Več

Kreativni projekti

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.06.2012

Kreativne projekte sestavlja serija delavnic za mlade v ljubljanskih četrtnih mladinskih centrih. Je priložnost za mlade, da se aktivirajo in sami izdelajo svoje izdelke.

Program je zasnovan na podlagi tem, zanimivih za mlade kot so nakit, reciklaža oblačil, ljubezen, dekorativni in uporabni...

Več

NENASILNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV - PIECE OF CAKE - Mednarodni trening

Mali Idjoš, Srbija: 04.07.2011 - 12.07.2011

Trening bo udeležencem preko izkustva, na osebnem in skupinskem nivoju, zagotovil znanje, razumevanje in analiziranje konfliktov. Na treningu bomo predstavili različne metode in tehnike ravnanja s konflikti kot so: aktivno poslušanje, parafraziranje, povratna sporočila, asertivnost, empatija ter...

Več

EMOTION - učenje učenja – kako razviti ustvarjalne emocionalne veščine in veščine za ravnanje s stresom - Mednarodni trening

Lorca, Španija: 15.06.2011 - 25.06.2011

V zadnjih desetih letih so se organizirali številni treningi z in za mlade v Evropi, ponavadi so pokrivali teme kot so medkulturno učenje, vrednote demokracije, participacija mladih in aktivizem, vzporedno s tem pa so potekali treningi za trenerje (TOT) in razvijanje novih modulov in materialov za...

Več

Spretni prsti - Delavnice za mlade v ljubljanskih mladinskih centrih

Ljubljana, Slovenija: 05.05.2011 - 30.10.2011

Spretni prsti je sklop delavnic za mlade v ljubljanskih četrtnih mladinskih centrih. Je priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa in učenje novih spretnosti.

Program je zasnovan zelo ustvarjalno. Ustvarjali bomo unikatne izdelke brez kroja, skoraj brez šivanja, iz blaga, bleščic, čipk,...

Več

Zaigrajmo s Sokratom - Mednarodni trening za aktivno državljanstvo

Niš, Srbija: 01.04.2011 - 10.04.2011

Trening bo navdihnjen z življenjem in delom Sokrata, grškega filozofa iz Aten, ki se je zavzemal za argumentirano, neodvisno in kritično mišljenje.

Na treningu bomo:

  • poglobili razumevanje koncepta in principov demokracije,
  • oblikovali "notranje merilo demokracije", ki bo udeležencem pomagalo...

Več

Veščine zaposlovanja – moja sanjska služba - Delavnice za mlade

Ljubljana, Slovenija: 01.01.2011 - 30.10.2011

Opremi se z veščinami zaposlovanja ter najnovejšimi podatki o trgu dela. O svoji zaposlitvi začni razmišljati že v srednji šoli ali najkasneje na faksu. Nauči se pripraviti ponudbo in življenjepis.

Odkrij svojo sanjsko službo s pomočjo spletnega pomagala Levji skok. Klikni na: aplikacija.levjisk...

Več